Udsatte får også selvtillid og selvværd af at arbejde

Landsforeningen Arbejde Adler opfordrer politikere og beslutningstagere til i højere grad at anskue arbejde som en rettighed og et velfærdsgode. Ikke kun som en borgerpligt

Politikere taler for meget om pligten til at arbejde i stedet for at fokusere på, at et arbejde også giver selvtillid og selvværd, mener debattør. Billedet her er fra genbrugsvirksomheden Gamle Mursten, som laver forløb for og ansætter udsatte ledige.
Politikere taler for meget om pligten til at arbejde i stedet for at fokusere på, at et arbejde også giver selvtillid og selvværd, mener debattør. Billedet her er fra genbrugsvirksomheden Gamle Mursten, som laver forløb for og ansætter udsatte ledige. . Foto: JENS NOERGAARD LARSEN.

”Nice work if you can get it!”.

Sådan lyder det i George og Ira Gershwins hit fra 1937. Og udtrykket er stadig aktuelt. Et arbejde er et gode. Men det kan være svært at få.

Arbejdspsykologisk forskning viser, at det voksne menneske henter et utal goder og glæder gennem arbejdet - ud over lønnen.

For eksempel gennem arbejdspladsens sociale fællesskab, muligheden for at bruge sine evner og uddannelse, oplevelsen af at deltage i meningsfulde opgaver og ikke mindst stoltheden over at skabe gode resultater til gavn for en større helhed.

For nu blot at nævne nogle få eksempler.

På Arbejder Adlers forsorgshjem har vi siden 1911 tilbudt husly, omsorg, pædagogisk støtte - samt deltagelse i arbejde - for hjemløse og andre socialt udsatte borgere.

Arbejdet finder sted på institutionernes værksteder, i køkkener, i skovarbejde, rengøring og så videre.

Vore beboere får mulighed for at arbejde med støtte og vejledning, de kan få tilrettelagt individuelle forløb med rolig stigning i timetal, og efterhånden som den sociale situation, misbruget eller andre problemer kommer i bedring, har den enkelte mulighed for at give sig i kast med mere krævende arbejdsopgaver eller nye arbejdsområder.

Desuden optjener de en såkaldt arbejdsdusør oven i den kontanthjælp, pension eller lignende, de i øvrigt modtager.

Arbejdsdusøren optjenes pr. fremmødt arbejdstime. Og timelønnen er 15 kroner. Af det beløb betales der naturligvis skat.

På Arbejde Adlers forsorgshjem ser vi dagligt, hvordan mennesker med voldsomme og komplekse sociale problemstillinger med glæde og stolthed påtager sig timers arbejde til en meget beskeden aflønning.

Og de fortæller om, hvordan selve det at arbejde gavner dem meget.

Sidste efterår gennemførte vi en intern interviewundersøgelse på vores forsorgshjem Dalhoffsminde ved Haderslev. En gruppe beboere blev individuelt interviewede om oplevelsen af at deltage i arbejde under ophold på et forsorgshjem.

Beboernes svar tegner et klart billede af, at mennesker i en svært belastet livssituation oplever en stor glæde og tilfredshed ved at blive tilbudt arbejde.

RB PLUS Socialt udsatte overses i valgkampen. I deres iver for at tækkes vælgerne undlader politikere på begge fløje at tale om hjemløse og andre socialt udsatte, og når det endelig sker, så er tonen nedladende. FOTO: Valgplakat med Helle Thorning-Schmidt og den hjemløse Torben fra Mændenes Hjem torsdag d. 4. juni 2015. Torben, der har boet på herberget de sidste fem år, optræder på valgplakater sammen med Helle Thorning-Schmidt med sloganet "Alle fortjener en chance til". Billedet med Helle Tho....
RB PLUS Socialt udsatte overses i valgkampen. I deres iver for at tækkes vælgerne undlader politikere på begge fløje at tale om hjemløse og andre socialt udsatte, og når det endelig sker, så er tonen nedladende. FOTO: Valgplakat med Helle Thorning-Schmidt og den hjemløse Torben fra Mændenes Hjem torsdag d. 4. juni 2015. Torben, der har boet på herberget de sidste fem år, optræder på valgplakater sammen med Helle Thorning-Schmidt med sloganet "Alle fortjener en chance til". Billedet med Helle Tho.... Foto: Keld Navntoft

De beretter i detaljer om, hvordan arbejdet styrker deres selvværd, hjælper dem til at skabe flere gode dage for sig selv, lægger en dæmper på misbruget, giver dem konkrete færdigheder og positive sociale erfaringer, samt hvordan arbejdserfaringerne under opholdet øger den enkeltes tro på at have noget at tilbyde på arbejdsmarkedet fremover.

Desuden ønsker de sig alle et arbejde på det ordinære arbejdsmarked efter opholdet. Som en beboer udtrykker det i undersøgelsen:

”Det giver selvtillid og mere selvværd. Man bliver også mere glad i dagligdagen. Jeg opdager, at jeg kan sgu stadig. Jeg troede jeg var helt færdig, uarbejdsdygtig. Og jeg ved ikke, hvor mange år jeg kan have på arbejdsmarkedet, men den her aktivering får mig til at håbe, at jeg måske kan finde et rigtigt arbejde.”

Den pågældende havde tidligere søgt om førtidspension.

I den politiske debat tales der meget om pligten til at arbejde. Og om, at ”det skal kunne betale sig at arbejde”.

I Landsforeningen Arbejde Adler vil vi gerne argumentere for et andet perspektiv på den enkeltes tilknytning til arbejdsmarkedet og motivation for at arbejde.

Vi ser, hvordan deltagelse i arbejde løfter og gavner den enkelte på en lang række områder.

Og vi kender til beboernes bekymring for, at livet efter opholdet på forsorgshjem igen vil gå skævt, hvis ikke arbejdets positive betydning for hverdagen, selvtilliden og de gode fælleskaber følges op af nye tilbud om beskæftigelse.

Derfor kæmper vi for alles ret til arbejde. Vi vil opfordre politikere og beslutningstagere til i højere grad at anskue arbejde som en rettighed og et velfærdsgode.

Som et helt centralt element i alle borgeres mulighed for at være inkluderede i samfundets fællesskaber.

Dorte S. Andersen er organisationskonsulent hos Landsforeningen Arbejde Adler

RB PLUS Socialt udsatte overses i valgkampen. I deres iver for at tækkes vælgerne undlader politikere på begge fløje at tale om hjemløse og andre socialt udsatte, og når det endelig sker, så er tonen nedladende. FOTO: Valgplakat med Helle Thorning-Schmidt og den hjemløse Torben fra Mændenes Hjem torsdag d. 4. juni 2015. Torben, der har boet på herberget de sidste fem år, optræder på valgplakater sammen med Helle Thorning-Schmidt med sloganet "Alle fortjener en chance til". Billedet med Helle Tho....
RB PLUS Socialt udsatte overses i valgkampen. I deres iver for at tækkes vælgerne undlader politikere på begge fløje at tale om hjemløse og andre socialt udsatte, og når det endelig sker, så er tonen nedladende. FOTO: Valgplakat med Helle Thorning-Schmidt og den hjemløse Torben fra Mændenes Hjem torsdag d. 4. juni 2015. Torben, der har boet på herberget de sidste fem år, optræder på valgplakater sammen med Helle Thorning-Schmidt med sloganet "Alle fortjener en chance til". Billedet med Helle Tho.... Foto: Keld Navntoft