Prøv avisen
Debat

Gotfredsen tolker Koranen yderligtgående og afstumpet

Koranen har et personligt budskab, som den enkelte efter bedste evne skal overføre til sit eget liv på en fornuftig og meningsfuld måde. Det handler om at tjene Gud ved at tjene skabelsen – det er islam i en nøddeskal, siger Aminah Tønnsen Foto: Kristian Djurhuus

Sørine Gotfredsen tolker koranens vers om sværdet krigerisk. Men læser man islams sværdvers i deres rette sammenhæng, viser det sig, at der i alle passager er tale om forsvar imod angreb udefra, ikke om krig mod ikke-muslimer, forklarer Aminah Tønnsen

Sørine Gotfredsen efterlyser i en kommentar den 8. juni en dybtgående analyse af Koranen og henviser til en kommentar i Weekendavisen, hvori Hanna Ziadeh citerer det famøse sværdvers, Koranen 9, 5 – uden at sætte det ind i hverken den tekstuelle eller den historiske kontekst.

Hvorfor henviser hun mon ikke til undertegnedes kronik i selvsamme avis nogle uger tidligere med overskriften ”Koranen er ikke voldsforherligende”?

I kronikken foretager jeg en kort gennemgang af netop Koranen 9, 5 og påviser, at der ikke er tale om carte blanche til at dræbe alle ikke-muslimer, men om tilladelse til at forsvare sig imod angreb fra hedninge, der har brudt en indgået fredspagt ved at angribe muslimerne med våben i hånd.

Læser man versene i deres rette sammenhæng, viser det sig, at der i alle passager er tale om forsvar imod angreb udefra.

Endvidere indeholder alle passagerne en advarsel om at holde sig inden for de af Gud fastsatte grænser for human krigsførelse, og flere af dem slutter med en opfordring til at afslutte kamphandlingerne så hurtigt som muligt. Men det er åbenbart ikke noget, der passer ind i Sørine Gotfredsens kram.

Alle de store danske dagblade har siden midt i 1990’erne bragt kronikker af og interviews med en lang række moderne muslimske tænkere, der har givet deres bud på, hvorledes Koranen kan læses ind i nutiden på en fornuftig måde – ligesom der findes i hundredvis af bøger om emnet på europæiske sprog.

Det handler kort sagt om noget så banalt som at læse Koranen på dens egne præmisser – og at betragte den som et personligt budskab, som den enkelte efter bedste evne skal overføre til sit eget liv på en fornuftig og meningsfuld måde. Det handler om at tjene Gud ved at tjene skabelsen – det er islam i en nøddeskal.

Det er svært at føre en fornuftig samtale med en modpart, der ikke er lydhør over for tidens strømninger, og som klamrer sig til den samme hovedløse tolkning af teksten, som de yderligtgående fremfører for at legitimere deres afstumpede holdninger og handlinger.