Prøv avisen

Grænseløs mission. Kirken har ikke nedtonet indsats

Der er grund til at støtte biskop Karstens Nissens kronik den 12. september, der er et svar på angrebene fra Sven Ove Gade mod biskopperne og kirken for manglende engagement i mission. Der er helt sikkert tværtimod tale om et stigende engagement.

I kraft af mit arbejde har jeg god kontakt med præster over hele landet, og jeg har da aldrig mødt præster, der med biskoppelig velsignelse overser kravet om mission og i steder dyrker dialog med afgudsdyrkere. Den sidste formulering er ikke Sven Ove Gades, men hans referent i Kristeligt Dagblad, Morten Dreyers (DF).

Det gælder i mit arbejde for både Folkekirkens Mission og Folkekirke og Religionsmøde. Jeg har for Folkekirke og Religionsmøde arbejdet med et koncept "Samtalecafé om islam og kristendom" for gymnasiet, hvor sidste år 1300 gymnasieelever har været involveret. Ved disse samtalecaféer har meget forskellige præster medvirket, men ingen har været i tvivl om, at de var der for at præsentere og repræsentere den kristne tro – altså være i mission. Samtidig har de ment, sammen med de fleste missionsteologer, at mission altid også er dialog. Dialog betyder ikke, at man fornægter sit eget. Jeg har for eksempel aldrig oplevet en præst nedtone, at den kristne tror på Jesus som Guds søn, sådan Sven Ove Gade forestiller sig, det finder sted.

På et af gymnasierne spurgte en elev sådan: Jeg synes ikke, man skal gå og påvirke andre med, hvad man tror og mener – skal man have lov til at missionere, hvad mener du, præst? Svaret var: "Jeg synes, man skal have lov, og jeg vil have lov til at missionere – grænseløst! Både over for dig og over for imamen her." Imamen tog tråden op: "Det er for mig i orden, at I missionerer. Vi bruger inden for islam ikke ordet mission. Vi taler om invitation. Men jeg vil også invitere grænseløst – dig og min ven her, præsten, til at blive muslimer."

Må muslimer så omvende sig som følge af mission? spurgte en anden elev. Det er jo et springende punkt. Mens nogle muslimske organisationer officielt har erklæret, at konversion fra islam skal anerkendes, er det stadig samtidig sådan, at konvertitter i nogle lande risikerer forfølgelse og død. Imamen var på linje med nævnte organisationer og sagde, at det vigtigste var, at man måtte tale om sin tro. Og så henvendte han sig til den første spørger: Hvis du har oplevet noget virkeligt godt, som andre også kan opleve, lader du så være med at fortælle dine kammerater det? Og det kunne præsten jo også have sagt.

Dialog finder sted, og den skal finde sted af mange grunde, og hvor kirken, dens præster og biskopper er med, er der overalt, hvor jeg har haft kendskab til møder og samtaler, samtidig tale om mission. Kirken har ikke glemt eller nedtonet sin mission: at forkynde Jesus Kristus som verdens frelser.

Kristen Skriver Frandsen er leder af Folkekirkens Mission