Prøv avisen
Debat

Grisevelfærd: Når enden er god, er alting godt

Det er op til vores regering at sikre, at vi overholder lovgivningen omkring dyrevelfærd, skriver debattør. På billedet: økologiske frilandsgrise. Foto: Claus Bonnerup

Håndhævelse af loven ved halekupering af grise skal sikre bedre grisevelfærd, og derfor er et forbud vigtigt

TAK FOR DEN SENESTE TIDS spalteplads omhandlende grisevelfærd, senest Nina Bjarup Vetters debatindlæg den 6. oktober ”Med lov skal gris sikres”.

Lovgivningen skal være med til at sikre dyrevelfærden. Det er netop ved lovens fravær, at ansvaret for produktionens forhold ikke lader sig placere, som Nina Bjarup Vetter så rigtigt er inde på.

De dyrevelfærdsmæssige problemer er mange i de danske grisestalde: kastration uden bedøvelse, multiresistente bakterier, mavesår og konsekvent halekupering. Kastration af smågrise uden bedøvelse er normal procedure i landbruget.

På trods af den tvivlsomme dyrevelfærd ved dette, så er indgrebet ikke desto mindre lovligt. Derimod er rutinemæssig halekupering af grise ulovlig. Det har det været i snart 25 år, faktisk. Ikke desto mindre bliver 95 procent af de danske smågrise halekuperet inden for deres første levedage. Selv med lov kan gris altså ikke sikres.

Jamen, hvorfor må grisen ikke have krølle på halen? Vi halekuperer grisene for at undgå halebid.

Hverken halekupering eller halebid er at foretrække, da begge er smertefulde for grisen. Halebid er en indikator på de dårlige forhold, grisene lever under. I stedet for at løse det reelle problem, søger man ved halekupering at komme symptomet til livs. Ifølge lovgivningen skal der forinden halekupering træffes andre foranstaltninger for at forhindre halebid, herunder ændring af utilstrækkelige forhold.

For at undgå halebid vil det kræve en ændring af forholdene hos de danske grise. Alt sammen noget, som vil betyde ekstra omkostninger. Derfor er det nemmere at forsætte med halekupering af grisene.

Konsekvensen af kontinuerligt at bryde loven er ikke-eksisterende for landmændene, mens der for grisenes vedkommende er kontant betaling med enden. Vores naboland Sverige har formået at stoppe halekupering.

Det er altså ikke umuligt. EU er klar over problemet med manglende overholdelse af lovgivningen og har prøvet med anbefalinger og træningsværktøjer. I sidste ende er det op til medlemsstaterne at sikre håndhævelse af lovgivningen.

Det er op til vores regering at sikre, at vi overholder lovgivningen. Håndhævelse af loven ved halekupering af grise skal sikre bedre grisevelfærd, og af denne årsag er dette forbud så vigtigt.

For at stoppe halekupering af grise vil det kræve en fundamental ændring af produktionsforholdene. En ændring med bedre grisevelfærd for øje. Netop på denne baggrund kan man overveje, om overholdelse af loven vedrørende halekupering af grise kunne betyde at: Når enden er god, er alting godt?

Næppe. Men i dette tilfælde er enden måske en begyndelse.

Sacha Lucassen er cand.jur., LL.M. in Animal Law.