Krarup: Nej til vilkårlig dansk indfødsret, der bryder Grundloven

En FN-konvention tilskriver, at man har krav på statsborgerskab, hvis man er født i Danmark. Men ifølge Grundloven er det kun Folketinget, der kan tildele statsborgerskab. En FN-konvention er ingen hellig akt, skriver Søren Krarup

Denne FN-konvention repræsenterede et grundlovsbrud, eftersom den krænkede paragraf 44 i Grundloven, mener Søren Krarup
Denne FN-konvention repræsenterede et grundlovsbrud, eftersom den krænkede paragraf 44 i Grundloven, mener Søren Krarup Foto: Liselotte Sabroe

Det er ejendommeligt at være vidne til den komedie, der nu opføres omkring affæren med dansk indfødsret. Det er i hvert fald både ejendommeligt og forargeligt, når man som jeg har oplevet den for fem år siden.

Siden 2002 var jeg næstformand i Indfødsretsudvalget og indfødsretsordfører for Dansk Folkeparti. I adskillige år havde Jesper Langballe og jeg kæmpet i indfødsretsudvalget for at opnå rimelighed i tildeling af dansk indfødsret.

Vi havde opnået, at der stilledes krav til kendskab til dansk sprog, til kendskab til dansk kultur, til troskab og loyalitet mod Danmark. På dette grundlag havde vi accepteret at stemme ja til lovene om dansk indfødsret.

Med lovforslaget af 9. november 2010 ændredes alt. Der var på dette lovforslag tale om 35 personer, som slet ikke var kvalificerede til at opnå dansk indfødsret. De havde ikke bestået danskprøve eller de øvrige prøver.

Det viste sig, at det skyldtes en FN-konvention, som dekreterede, at når man var født i Danmark, havde man krav på statsborgerskab, selvom man ikke opfyldte vore regler og krav, og med nogen forsinkelse havde ministeriet indarbejdet denne konvention i denne lov.

Men ifølge paragraf 44 i Grundloven kan en udlænding kun få statsborgerskab ved lov, og kun Folketinget kan derfor tildele statsborgerskab. FN kan ikke. En FN-konvention har intet at sige i denne sammenhæng.

De øvrige ordførere og partier fik nu travlt med at lave en sag ud af det og genere ministeren, Birthe Rønn Hornbech (V).

Denne FN-konvention repræsenterede et grundlovsbrud, eftersom den krænkede paragraf 44 i Grundloven. ”Ingen udlænding kan få indfødsret uden ved lov”, hedder det som nævnt, og hermed er FN uden betydning - i hvert fald hvis det danske Folketing respekterer den danske Grundlov.

Men det viste det danske Folketing sig altså ikke at gøre, idet Johanne Schmidt-Nielsen (E) og andre nu startede den store forfølgelse af ministeren, der havde været længe om at godkende den FN-konvention, som alle havde overset.

Ved tredjebehandlingen 16. december 2010 sagde jeg: ”Denne lov forekommer os at være en katastrofe. Det undrer os, at vi skal være de eneste her i salen, der reagerer imod den vold, som FN-konventionen udsætter Folketinget for. 35 personer, der ikke har dokumenteret at kunne tale dansk, som ikke har bestået den krævede indfødsretsprøve, som ikke har ren straffeattest - skulle vi i det danske Folketing meddele dem dansk indfødsret, fordi en FN-konvention vil tvinge os til det? Som om en FN-konvention er en hellig akt. Som om Danmark ikke kan opsige en FN-konvention, der krænker Grundloven. Aldrig i livet! Dansk Folkeparti siger et klart og kategorisk nej til denne lov. Dansk indfødsret er ikke noget, man handler med. Dansk indfødsret er knyttet uløseligt sammen med Grundloven og skal respekteres lige så ubetinget som Grundloven.”

Det er godt fem år siden. Hykleriet og forløjetheden fejrer samme triumfer i dag.

Søren Krarup er pastor emeritus og tidligere medlem af Folketinget (DF)