Bibelrefleksionen Ordet skrives af pastor emeritus Frede Møller. 

Guds anderledes magt

”Mig er givet al magt i himlen og på jorden.”

Matt. 28, 18