Prøv avisen
Debat

Homoseksuelle er Guds skaberværk

Der ikke er bibelsk belæg for at dømme, endsige fordømme homoseksuelle, mener Kristian Hjerrild Buhl, tidligere forstander på Haslev udvidede Højskole

Der ikke er bibelsk belæg for at dømme, endsige fordømme homoseksuelle, mener Kristian Hjerrild Buhl, tidligere forstander på Haslev udvidede Højskole

Blandt de cirka 2500 unge, som i min forstandertid var elever på Haslev udvidede Højskole, har mellem 75 og 125 statistisk set været homoseksuelle.

Det piner mig, at jeg måske har givet mange af dem en livslang smerte eller endnu værre: at de har følt sig dømt som ikke rigtige kristne mennesker. For det var og er de!

Min undervisning i bibelkundskab var i overensstemmelse med den fortolkning af Bibelen, jeg havde lært på universitetet: Synden i Sodoma og Gomorra var homoseksualitet, derfor blev byerne ødelagt.

En af mine elever, som var homoseksuel, blev meget hårdt ramt af undervisningen.

Derfor kom han og bad om en samtale om problemet. Desværre evnede jeg ikke at svare ham efter behov, og han tvivlede på forstanderens dogmatiske ord.

I stedet påbegyndte han et årelangt studium af, hvordan homoseksualitet rent faktisk omtales i Bibelen. Hans forskning har vist, at den fjendtlige indstilling til lesbiske, bøsser og biseksuelle ikke stammer fra Bibelen. Den er kommet til senere, især fra den katolske kirkes cølibat og klosterliv. Efter Reformationen fulgte den med ind i protestantismen. Han har påvist, at der ikke er bibelsk belæg for at dømme, endsige fordømme homoseksuelle.

Jeg er helt enig. Alle mennesker er skabt af Gud uanset seksuel orientering, og Guds skaberværk skal respekteres. Dertil hører, at vi må leve vort liv efter den udrustning, den enkelte har fået. Dette indebærer, at flertallet ikke har nogen ret til at frakende et mindretal retten til at udleve Guds skaberudrustning.

Jeg anerkender altså nu fuldt ud homoseksuel kærlighed og homoseksuelles ret til med god kristen samvittighed at udleve den.