Guds vej går opad

”Derfor har Gud højt ophøjet ham og skænket ham navnet over alle navne.”

Paulus’ Brev til Filipperne 2, 9

I den stille uge er det godt at være stille over for Jesu vej gennem lidelse og død.

Tænk, at vi har en Gud, som er villig til at gøre så meget for vor frelses skyld! Gang på gang må han opleve, hvordan vi mennesker træder ved siden af, når vi vælger vore egne veje i stedet for hans. Og gang på gang må han opleve, hvordan mennesker kan være så tindrende ligeglade, når det drejer sig om verdens bedste budskab.

Alligevel elsker han os!

Selv da de stod med de grimme jernnagler og hamrede ham fast til korset, bad han for dem i sin kærlighed: ”Fader, tilgiv dem, for de ved ikke, hvad de gør” (Luk. 23, 34).

At det var kongernes konge, de naglede til korset, og at de dermed faktisk valgte at slå håbet ihjel – det var skjult for deres øjne. Ved hans ene side hang en røver, som på samme måde var blind for egen lykke. Røveren på den anden side var klar over, at som røvere fik de løn som forskyldt. ”Men han har intet ondt gjort,” sagde han om Jesus, og så kom bønnen: ”Jesus, husk mig, når du kommer i dit rige” (Luk. 23, 42). Fordi Jesus var villig til at ydmyge sig og gå den tunge vej gennem lidelse og død, blev håbet ikke slået ihjel. Nej, ”derfor har Gud højt ophøjet ham og skænket ham navnet over alle navne,” og for den, der tror på ham, går vejen til Paradis.

I Nexø Kirke på Bornholm findes der en lang række billeder af kunstneren Bodil Kaalund. En stribe tomme felter på pulpituret og prædikestolen blev på den måde fyldt, så de i dag fortæller bibelhistorie for kirkegængere og turister, og det er herligt.

Der var dog en drøm, som aldrig blev til virkelighed. Nexø Kirke er en af de kirker her til lands, som ligger længst mod øst. Mon det vil være her, han først viser sig, når han kommer tilbage? Væggen skulle derfor ligesom gennembrydes, så man ser den ophøjede, velsignede konge, som kommer! Bodil Kaalund var med på tanken, men sådan blev det nu ikke. Men derfor kan man jo godt sidde i kirken og se det for sig, og det gør jeg, når jeg besøger stedet!

Frede Møller er pastor emeritus