Hærprovst: Vi er alle kaldet af Gud til at være forpligtet på vores næste

Kaldstanken lever stadig godt blandt danskerne, siger hærprovst Thomas Beck