Bibelrefleksionen Ordet skrives af pastor emeritus Frede Møller. 

Han tog mig i sin tjeneste

”Jeg takker ham, der har givet mig kraft, Kristus Jesus, vor Herre, fordi han har vist mig den tillid at tage mig i sin tjeneste, skønt jeg tidligere var en spotter og forfølger og fór frem med vold.”
Paulus´ første brev til Timotheus 1, 12

Ordene hørte vi i kirken i søndags, og ordene stammer fra en mand, som mere end nogen anden har oplevet en total omvæltning i sit liv. Oprindelig var Paulus en spotter og forfølger, der fór frem med vold, sagde han, og der er ingen tvivl om, at det sagde han med dyb smerte. Faktisk havde han været skyld i, at mennesker blev henrettet. Det vidste han kun alt for godt, og spørgsmålet er, om det ikke er det, han ved en anden lejlighed kaldte ”tornen i kødet”? (2. Kor. 12, 7).