Handicappede børn og deres familier skal også have ret til ferie i udlandet

Det vil være yderst rimelig at tilgodese denne gruppe og ligestille dem med andre børnefamilier, således man ikke opnår en yderliggående marginalisering, skriver Camilla Bach Sørensen, som er leder af Det Sundhedsfaglige Børneteam

"(...) skal vi nu ikke bare sørge for, at handicappede børn og deres familier får nøjagtig de samme muligheder for at holde sommerferien i Spanien eller andre steder, som mange andre danske børnefamilier har?" spørger sygeplejerske Camilla Bach Sørensen.
"(...) skal vi nu ikke bare sørge for, at handicappede børn og deres familier får nøjagtig de samme muligheder for at holde sommerferien i Spanien eller andre steder, som mange andre danske børnefamilier har?" spørger sygeplejerske Camilla Bach Sørensen. Foto: NIMA STOCK.

NETOP NU HOLDER familier landet over sommerferie. For de fleste børn er sommerferien en længe ventet begivenhed, som gør børnene spændte, forventningsfulde og frie fra hverdagens strabadser. Udsigten til en længe planlagt sommerferie i Spanien med mor, far og søster eller bror, er et af årets højdepunkter. Men ikke for alle. Som handicappet barn kan du ikke være sikker på, at kommunen vil bevilge den hjælp, der er behov for at tage med til udlandet i forbindelse med en sommerferie. Det kan eksempelvis være praktisk hjælp i hverdagen eller hjælp om natten, som i hverdagen derhjemme varetages af en hjælper ansat til opgaven.

Muskelsvindsfonden har med god grund den seneste tid haft øget fokus på ulighed i de regler i sociallovgivningen, der omhandler handicappede børn og deres familiers mulighed for at tage deres eksisterende hjælp med til udlandet. Nogle handicappede børn må gerne tage deres hjælp med til udlandet, imens andre får afslag på en sådan ansøgning ved kommunen.

Problemet er udlandsbekendtgørelsen, som fastslår, hvilken hjælp under hvilke paragraffer der kan medtages under ophold i udlandet. Kommunerne er dermed i deres fulde ret til at give afslag på en sådan ansøgning – alt afhængigt af, hvilken paragraf hjælpen og støtten til det handicappede barn er givet efter.

Som leverandør til pleje, behandling og støtte til børn med handicap kan vi kun bakke op om, at alle handicappede børn og deres familier får mulighed for at tage på ferie i udlandet med deres familier. Vi ved, hvor vigtigt det er for både barnet og familien at bryde hverdagens faste mønster (i det omfang, det kan lade sig gøre) i nye og anderledes omgivelser.

DET KAN OGSÅ være fedt for et handicappet barn at komme til Spanien, plaske rundt i swimmingpoolen og opleve et andet land og dets kultur. Det kan være lige præcis den ferie, som man synes var noget helt specielt, og som har skabt nogle fantastiske minder, man som barn og familie lever højt på lang tid efter.

Mange af vores medarbejdere ved Det Sundhedsfaglige Børneteam har været sammen med handicappede børn og familier med på rejser til udlandet. Et af vores vigtigste principper er at bakke op om barnets og familiens behov for at komme på ferie – også når det er i udlandet. Derfor sørger vi for at tilrettelægge, hvilke medarbejdere der kan tage med på rejsen.

Det, vores medarbejdere fortæller, når de kommer hjem fra sådan en arbejdsopgave, er, at både barnet og familien er blomstret op, og at ferieoplevelserne samler hele familien.

Men kan forældrene så ikke bare selv passe deres handicappede barn på ferien til Spanien eller andre steder? Som forældre til et handicappet barn har man under en ferie også behov for at slappe af og være der for eventuelle søskende og ægtefælle.

Hvis man er hjælper 24 timer for sit handicappede barn, er det svært at tilgodese egne og søskendes behov, og ferien resulterer i trætte forældre, der slås med dårlig samvittighed.

Så, kære politikere – skal vi nu ikke bare sørge for, at handicappede børn og deres familier får nøjagtig de samme muligheder for at holde sommerferien i Spanien eller andre steder, som mange andre danske børnefamilier har? Det vil være yderst rimeligt at tilgodese denne gruppe og ligestille dem med andre børnefamilier, således at man ikke opnår en yderligtgående marginalisering.

Camilla Bach Sørensen er sygeplejerske og leder af Det Sundhedsfaglige Børneteam, som er en landsdækkende sygeplejevirksomhed, der tilbyder professionel behandling, pleje og træning af alvorligt syge børn og børn med særlige behov i eget hjem.