Handicappede ønsker inklusion og ligebehandling - men også samvær med ligestillede

Alle har – uanset hvem de er – behov for at opleve sig på hjemmebane. Men det er jo ikke det samme som, at man ikke ønsker inklusion og ligebehandling, skriver Mogens Wiederholt, som er direktør i Spastikerforeningen

En spastiker arbejder foran computeren med stavepind. Arkivfoto.
En spastiker arbejder foran computeren med stavepind. Arkivfoto. . Foto: Charlotte Kim Boed.

Kristeligt Dagblad bragte i går mandag den 4. april en forsideartikel, hvor blandt andet Spastikerforeningen tages til indtægt for det synspunkt, at handicappede ikke vil normaliseres.

Jeg skal ikke gøre mig klog på, hvad lektor Jesper Dammeyers forskning viser, for jeg har ikke set den ”endnu ikke offentliggjorte rapport”, som avisen refererer til – og i øvrigt helt uden noget citat konstaterer, at Spastikerforeningen er enig i. Hvordan kan Kristeligt Dagblad drage den konklusion?

Jeg er ikke et øjeblik i tvivl om, at mennesker med handicap har et stort ønske om – og stor glæde af – at være i sammenhænge med andre mennesker med handicap. Det gælder også mennesker med cerebral parese (spastikere).

Derfor er det en vigtig del af Spastikerforeningens aktiviteter at skabe rum for fællesskaber mellem mennesker med cerebral parese. Alle har – uanset hvem de er – behov for at opleve sig på hjemmebane. At opleve sig som en del af et fællesskab, hvor man ikke konstant skal forstå sig selv som forskellig fra.

Men det er jo ikke det samme som modstand mod eller afstandtagen fra inklusion og ligebehandling – eller at mennesker med handicap ikke ønsker at være en del af det store fællesskab.

At ”tidens ligebehandlingsmodel skulle være naiv eller kritisabel”, er i min optik noget sludder. Handicappede ønsker uddannelse og arbejde – og at være en del af samfundet i øvrigt – lige som alle andre.

Jeg er rigtig ærgerlig over, at en avis som Kristeligt Dagblad, som jeg i øvrigt betragter som en seriøs formidler af handicapstof, bruger en organisations navn så ureflekteret, som tilfældet er i denne nævnte artikel.

Mogens Wiederholt er direktør i Spastikerforeningen