Hare Krishna-bevægelsen lever og har det godt

RELIGIØSE BEVÆGELSER Der er ikke blevet færre medlemmer af Hare Krishna i Danmark, og for øvrigt er det forkert at kalde bevægelsen for "nyreligiøs"

I Kristeligt Dagblads artikel "Nyreligiøse bevægelser mister medlemmer" fra den 15. juni fremgår det, at Hare Krishna-bevægelsen har mistet medlemmer, fordi antallet af munke og nonner, der bor i bevægelsens tempel, er faldet fra 45 til 10.

Men skal vi så også konkludere, at kristendommen har mistet medlemmer, fordi der ikke længere bor så mange munke og nonner i de kristne klostre? Som i kristendommen bestemmes antallet af medlemmer i Hare Krishna ikke kun ud fra, hvor mange munke og nonner, der bor i vores templer, men også ud fra, hvor mange medlemmer der bor uden for. Når disse tælles med, tegner der sig et ganske andet billede, fordi de udgør mere end 98 procent af Hare Krishna i Danmark.

Størstedelen af de ca. 45, der engang boede i vores tempel, er desuden stadig med i Hare Krishna. Det var ikke dem alle, der var munke eller nonner – der var også ægtepar, personer, der ønskede at blive gift, begynde på studier, flytte til udlandet eller lignende. Mange er nu flyttet ud af templet, fordi deres ønsker er blevet indfriet.

Religionshistorikere fortæller os, at religioner gennemgår forskellige faser i deres udvikling. Krishna-bevægelsen har udviklet sig fra primært at være et samfund, hvor de fleste medlemmer boede i templerne, til at være et samfund, hvor størstedelen af menigheden nu lever et almindeligt familieliv uden for templerne, og det er sådan, det bør være.

Der er ikke blevet færre medlemmer af Hare Krishna i Danmark af den eller andre grunde, så det er forkert, at konkludere, at "holdbarhedsdatoen" på Hare Krishna er "ved at være udløbet", som Kristeligt Dagblad lægger op til.

Som en sidste bemærkning skal det siges, at Kristeligt Dagblad fejlagtigt kategoriserer Krishna-bevægelsen som en nyreligiøs bevægelse. Bevægelsen er måske ny i Danmark, men den er en oprindelig religion, der har eksisteret i tusinder af år og går helt tilbage til de indiske veda-tekster.

Ajita Krishna Dasa, (Jens Madsen), ISKCON Danmark, Skjulhøj Allé 44,

Vanløse