Prøv avisen
Mediekommentar

Hatten af for et tiltrængt ungdomsoprør

Hos DR 3 sætter man i denne uge fokus på den type perfektionisme, som kan resultere i at invalidere velfungerende unge kvinder, fordi de hele tiden balancerer på randen af at knække på grund af de urealistiske forventningspres, de lægger på sig selv. Foto: Fra serien "De perfekte piger"/DR Presse

DR 3 har i uge 12 påtaget sig at yde deres bidrag til et tiltrængt ungdomsoprør, der hilses velkomment af sognepræst Jesper Bacher

Hatten af for DR 3. Ja, tænk, man som midaldrende og allerede stærkt knarvorn mand kan skrive sådan om ungdomskanalen, men det er virkelig fuldt fortjent.

DR 3 har nemlig her i uge 12 påtaget sig at yde deres bidrag til et tiltrængt ungdomsoprør. Ja, til en påkrævet kulturkritik af den udbredte perfektionskult under overskriften ”Helt perfekt: Når god ikke er godt nok”.

Man tog afsæt i en undersøgelse fra Psykiatrifonden om den grad af stress, pres og bekymring, som ikke mindst de unge piger føler ved at skulle leve op til perfektionskravene til udseende, succes, humør og et spændende og indholdsrigt liv. Med redaktør Mads Kromanns ord ønsker man ”at sætte fokus på den type perfektionisme, som kan resultere i at invalidere velfungerende unge kvinder, fordi de hele tiden balancerer på randen af at knække på grund af de urealistiske forventningspres, de lægger på sig selv”.

Det er sandelig fjernsyn til tiden, og det er på tide, at medierne går til modangreb. ”Far, verden, far vel/ jeg kedes ved længer at være din træl!/ De byrder, som du haver byltet mig på/ dem kaster jeg fra mig og vil dem forsmå,” lyder begyndelsen på Kingos mestersalme. Måske en oplagt slagsang/salme for den unge generation? De fire kvinder, som satte hinanden stævne i ”De perfekte piger” kunne i hvert fald have godt af at frigøre sig fra omverdenens trældom og kaste byrder af de unge skuldre.

Konceptet var, at fire unge kvinder mellem 18 og 22 år, som ikke kendte hinanden, skulle mødes for i fællesskab at hjælpe hinanden med at slippe jagten på det perfekte. De gik med følelsen af utilstrækkelighed og nagende usikkerhed med hensyn til deres eget værd.

Vel kan man sige, at rådvildhed hører ungdommen til, men hos de medvirkende var det blevet en regulær glædesdræber. Et selvpålagt tyranni, men samtidig forstærket og promoveret af en kultur, hvor det perfekte jages, udstilles og tilbedes.

En af de unge kvinder var så ked af at være sig selv, og da et menneske hænger på sig selv, er det en temmelig begrædelig tilstand. Den ungdommelige kvartet gav sig selv opgaver i opgøret med dårlige vaner og tankegange. En prøvede at give afkald på en manisk optagethed af sin fremtoning og fandt, at der blev åbnet for et nyt tankerum, når tankerne ikke hele tiden kredsede om det perfekte look. En anden ville prøve at tale pænt til sig selv foran det ellers så fordømmende spejlbillede.

Man må ønske de unge piger al mulig held og lykke med deres forehavende, men samtidig kan man tænke, at det er underligt, at kulturen på dette punkt er blevet så ukristelig i den kristne kulturkreds. Så vidt går de næppe på DR 3, men de unge kvinder og mange flere med dem trænger da til at høre en evangelisk prædiken. De trænger til at høre, at mennesket er Guds, skabt i hans billede, dyrekøbt med Kristi blod og derfor ikke modens og idealbilledernes trælle. De trænger til at høre, at menneskeværd sættes af Gud, ikke af verden. At Gud er god, og det er virkelig godt nok for uperfekte syndere. Hatten af for DR 3, men hånden på hjertet, kirken har den bedste modgift!

Jesper Bacher er sognepræst.