Historisk kronik: Dr. theol. skrev i 1948 "Ortodoksi og Aabenbaring"

Teologiens opgave er ”at staa Vagt mod alle Menneskets Forsøg paa at undslippe den Udleverethed til Guds fremmede og ukendte Gerning, der hedder det kristne Evangelium”, skriver Johannes Sløk i denne kronik, bragt første gang den 13. februar 1948

Her ses et udklip fra avisen den 13. februar 1948, hvor dr. theol. Johannes Sløk får bragt sin kronik i Kristeligt Dagblad.
Her ses et udklip fra avisen den 13. februar 1948, hvor dr. theol. Johannes Sløk får bragt sin kronik i Kristeligt Dagblad. Foto: Kristeligt Dagblad

Det har gennem Aarhundreder været en fastslaaet Overbevisning, som ingen for Alvor drog i Tvivl, at det maatte være muligt at faa afgjort, hvad Kristendom var.