Prøv avisen

Holdninger til folkekirkeråd: Vi skal blive bedre til at skabe afklaring

Formand for Landsforeningen af Menighedsråd, Inge Lise Pedersen, mener, at diskussionen om folkekirkens fremtidige styring er meget vigtig. Arkivfoto Foto: Leif Tuxen.

Uanset om man er enig i modellerne eller ej, så er diskussionen enormt vigtig for folkekirkens fremtid, skriver formand for Landsforeningen af Menighedsråd om debatten om folkekirkens fremtidige styring

Dette debatindlæg er skrevet af Inge Lise Pedersen, formand for Landsforeningen af Menighedsråd

INGE BONNESEN, formand for menighedsrådet i Solrød, kommenterer i Kristeligt Dagblad den 19. december den undersøgelse af holdninger til folkekirkeråd, som Kristeligt Dagblad og Landsforeningen af Menighedsråd i slutningen af november sendte ud til menighedsrådene.

Inge Bonnesen har også henvendt sig direkte til os i landsforeningen, og det er mit indtryk, at vi nu er mere på bølgelængde, og ikke mindst at vi er blevet lidt klogere på hinandens synspunkter. Men når nu hendes kritikpunkter står i trykt form, fortjener de også et trykt svar.

Undersøgelsen af holdninger til et folkekirkeråd blandt menighedsrådene kan ikke kaldes en panikhandling, men var planlagt, længe før vi og Kristeligt Dagblad kendte svarprocenterne. Det er Kristeligt Dagblad, der har været primus motor i undersøgelsen, men da de valgte at henvende sig om et samarbejde, var det vores holdning, at vi kunne bidrage til, at undersøgelsen blev udformet på en så fornuftig måde som muligt.

LÆS OGSÅ:Menighedsrådsformænd har lave forventninger til reform

Man kan så, som Inge Bonnesen gør, undre sig over, hvorfor vi blandt andet spørger menighedsrådsformændene om deres personlige holdning. Vores baggrund var, at vi hellere ville have et ufuldstændigt svar altså formandens fra de menighedsråd, der ikke har afgivet et høringssvar, end slet intet svar.

Det mest tankevækkende resultat fra undersøgelsen er i mine øjne den lave svarprocent, og når man sammenholder den med de mange tilkendegivelser om, at debatoplæggets kompleksitet har betydet, at mange menighedsråd ikke har afgivet høringssvar, ja, så sætter det tankerne i gang hos os i bestyrelsen.

For uanset om man er enig i modellerne eller ej, så er diskussionen enormt vigtig for folkekirkens fremtid. Derfor er jeg optaget af, hvordan vi kan gøre det bedre. Og med bedre mener jeg ikke, at man dermed skal være enig med os, som vi desværre er blevet skudt i skoene, men at vi får forklaret fordele og ulemper ved de modeller for folkekirkens fremtidige styringsstruktur, som vi kommer til at diskutere i den næste tid.

Inge Lise Pedersen er formand for Landsforeningen af Menighedsråd