Prøv avisen

Holocaust-benægtelse florerer i den arabiske verden

Holocaust-benægtelse er et udbredt fænomen i den arabiske verden i form af en revisionistisk historieskrivning, ifølge Anders Otte Stensager

HOLOCAUST-BENÆGTELSE: Jøderne og staten Israel har skabt et samarbejde mellem vestlige og arabiske holocaust-benægtere

Holocaust-benægtelse i den arabiske verden har igennem flere år været et forholdsvis ukendt fænomen i de vestlige medier, men er i den senere tid dukket op som en mulig forklaring på den igangværende arabisk-israelske konflikt. Men hvad ligger der bag den arabiske Holocaust-benægtelse eller revisionisme, og hvorfra adskiller den sig fra den traditionelle vestlige udgave?

De fleste læsere er formentlig bekendt med den engelske revisionist David Irving, der flere gange har lagt navn til særdeles provokerende udtalelser såsom: "No Holes, No Holocaust." Hermed menes, at så længe der ikke kan påvises huller i tagene på gaskamrene i Auschwitz, hvorfra giftgassen blev hældt ned, kan man ikke påvise, at flere millioner europæiske jøder måtte lade livet. Siden sagen kom frem første gang i slutningen af 1990'erne, hvor Irving lagde sag an mod det verdenskendte forlag Penguin, der netop havde udgivet bogen "Denying the Holocaust" af Deborah Lipstadt, hvori Irving udråbtes som antisemit og vel verdens farligste revisionist, har de vestlige Holocaust-benægtere været påfaldende tavse.

Og måske med rette, for i forlængelse af mellem Irving og Penguin blev der udført flere videnskabelige undersøgelser af det ene af de i alt fire gaskamre i Auschwitz-Birkenau alene med henblik på at finde de omdiskuterede huller. Undersøgelsen talte sit tydelige sprog, idet hullerne og tilmed flere af de imiterede brusere, der var monteret i gaskamrene, som ofrene blev lokket til at tro var bade- og desinfektionsrum, blev fundet ved de arkæologiske gravninger på stedet.

Hermed skulle man tro, at sagen endelig kunne skrinlægges, men i de senere år har Syrien, Jordan, Libanon og nu senest også Iran vist sig at skabe rammerne om et nyt revisionistisk forum. Set fra et europæisk perspektiv kan det måske undre, at Mellemøsten skulle være interessant for vestlige Holocaust-benægtere. Men den fælles modstander – jøderne og staten Israel – har skabt et naturligt samarbejde mellem vestlige og arabiske holocaust-benægtere. Dette til trods for, at blandt andet den libanesiske regering under pres fra vestlige og andre arabiske lande i 2001 valgte at afbryde en planlagt konference for Holocaust-benægtere i Beirut med overskriften "Zionisme og Revisionisme", hvortil både Irving og flere andre topnavne inden for benægterkredse var indbudt, for eksempel schweizeren Jürgen Graf, der i øvrigt er bosiddende i Teheran, og svensk-marokkaneren Ahmed Rami.

Selvom man i de arabiske lande ikke kan tale om en egentlig holocaust-benægtelse i vestlig forstand, eftersom holocaust aldrig har været en del af den arabiske verdens historie og kultur som i Europa, og heller ikke ser det som en del af sin kulturelle arv, er holocaust alligevel en del af den islamistiske dagsorden. Her er sloganet ændret til: "No Holocaust, No Israel." Kort sagt ville Israel aldrig have eksisteret, hvis der ikke havde været et Holocaust.

En udryddelse af mindet om holocaust er derfor blevet et brugbart instrument i denne politiske dagsorden, hvor "etablerede" benægtere bruges som autoriteter. Seneste eksempler er hentet fra Iran, hvor iranske journalister i januar i år indkaldte til en konference, der skulle modbevise, at holocaust overhovedet havde fundet sted, og nu også med en udstilling af holocaust-karikaturer i Teheran, der angiveligt skal sætte vestens ytringsfrihed på prøve.

Der er ingen tvivl om, at en mindre håndfuld arabiske lande forsøger at lancere en kampagne for at få historien skrevet om ved at inddrage de etablerede benægtere som en del af den arabisk-israelske konflikt, og der må tages skarp afstand fra et sådant forsøg. Nøgleordet er oplysning. Der ligger et stort pædagogisk arbejde forude – også herhjemme – i at oplyse om farerne ved historisk revisionisme, uanset om den har rod i vores fælleseuropæiske kulturarv, eller om den skjuler sit ansigt blandt højreradikale grupper i den arabiske verden.

En begyndelse på denne pædagogiske indsats kunne være at fjerne bøger skrevet af vestlige Holocaust-benægtere fra landets biblioteker, heriblandt også Irvings bøger. Dernæst bør det atter overvejes, om offentlig benægtelse af holocaust kan straffes, sådan som det er tilfældet i flere andre af vore nabolande.

Anders Otte Stensager,

specialestuderende ved Københavns Universitet,

Kong Oscars Gade 4,

København Ø