Prøv avisen

Homoseksualitet er en itugået seksualitet

To bryllupsfigurer af samme køn Foto: Image Source

Theodor Jørgensen får svar på sin kronik fra 28. januar, hvor han blandt andet spørger "er bøsser og lesbiske skabt i Guds billede?" Morten Hørning Jensen og Leif Andersen giver ham svar. Og svaret er "ja". De argumenterer samtidig for, at homoseksualitet er en itugået seksualitet

THEODOR JØRGENSEN fortjener tak for et redeligt modspil den 28. janaur her i avisen til vores kronik. Og han stiller konkrete spørgsmål, som fortjener et svar.

Det bærende spørgsmål er: Er bøsser og lesbiske skabt i Guds billede? Ja, svarer vi uden tøven. Ethvert menneske er skabt i Guds billede og bærer Guds billede. Og enhver etisk diskussion, der fordunkler dette, er i sig selv etisk afsporet.

LÆS OGSÅ: Ny ægteskabslov er en kulturradikal magtdemonstration

Gudbilledligheden berøres ikke af, at meget sker i et menneske, som ikke hidrører fra skabelsen: Ting går i stykker allerede i genetikken, synden arves fra menneske til menneske, og så videre; og igennem hele vores opvækst går alt muligt itu.

Homoseksualitet er, så vidt vi forstår det, en itugået seksualitet. Og da nu Theodor Jørgensen selv bringer gudbilledligheden på bane: Det kan næppe være uvæsentligt, at gudbilledligheden jo udtrykkeligt afspejles i parret mand-kvinde. Gud skabte mennesket i sit billede; i Guds billede skabte han det, som mand og kvinde skabte han dem. Den enlige, den handicappede såvel som den homoseksuelle bærer lige fuldt Guds billede intakt, men det er ud fra denne hovedtekst svært at se, hvordan gudbilledlighedens hensigt skulle kunne udtrykkes lige så fuldt i forholdet mand-mand eller kvinde-kvinde.

Gudbilledligheden er intakt i selv det mest sønderslåede menneskeliv. Men den ophæver ikke forskellen på det, vi er skabt til, og det, vi er blevet til.

Er vi enige i, at vi også skal bruge vores fornuft i vores viden, for eksempel om sexologi og om ikke også Paulus selv i dag ville udtrykke sig anderledes? Jo, det ville han sikkert. Han har aldrig aflyst brugen af fornuft i erkendelsen. Men ville han have snurret helt rundt og skrevet det stik modsatte? Det er vanskeligt at se, hvis hans tekster skal gælde for andet og mere end sofistikeret religionsfilosofi. Der er trods alt et umiskendeligt åbenbaringselement i Paulus selvforståelse.

HVAD STÅR I VEJEN for et vielsesritual for homoseksuelle? Vi afviser faktisk ikke den mulighed, at et registreret partnerskab kan være en rimelig (og for en luthersk toregimenteforståelse acceptabel) måde for samfundet at ordne det homoseksuelle parforholds rammer på.

Men det kan aldrig blive med kirkens velsignelse.Én ting er de bibelske tekster. En anden ting er, at der her slet ikke er tale om en fodslæbende kirke, der ikke kan følge med tiden her forsøges kirken anvendt som brækjern for en nyskabelse, ingen kultur nogensinde har kendt til: det homoseksuelle ægteskab.

Vi er ikke enige i, at forskningen skulle have knækket homoseksualitetens kode. Der er stadig alt for mange ubekendte. Det er sandt, at noget taler for, at den kan være medfødt. Men meget taler også for, at den kan være erhvervet senere, for eksempel gennem disharmoniske kønsbilleder i familien.

Dette er alt sammen meget vigtigt, men faktisk ikke afgørende: Hvad man kan være blevet senere, kan man være lige så uhjælpeligt som det, man er født til. Og tilbøjeligheder, man er født med, kan man som bekendt være nødt til at gå imod lige så hårdt som det, man er blevet til senere.

Der er ikke ét argument for det homoseksuelle ægteskab, der ikke lige så vel gælder det biseksuelle ægteskab med flere partnere. Og det er ikke en fiktiv problemstilling; i Sverige føres diskussionen for fuld hammer.

LÆS OGSÅ: Et ægteskab kan kun være mellem én mand og én kvinde Vi erkender, at vi i kronikken ikke så meget som er begyndt at berøre hele det univers af konsekvenser og afledte diskussioner, dette medfører. Vores hensigt var kun at problematisere den enkelhed, hvormed henvisningen til nåden og til kærligheden skulle have afgjort spørgsmålet om kirkelig vielse af homoseksuelle.

Leif Andersen er lektor i praktisk teologi på Menighedsfakultetet og rejsepræst i Indre Mission. Morten Hørning Jensen er lektor i Det Nye Testamente på Menighedsfakultetet og hjælpepræst i Aarhus Valgmenighed