Prøv avisen

Hurra for kirkelukninger: De giver nyt liv til folkekirken

"Hurra for Københavns kirkelukninger," skriver domprovst Anders Gadegaard Foto: Torkil AdsersenDenmark

"Det er ærgerligt for de øvrige områder af byen, som ikke har fået denne fleksibilitet stillet til rådighed via beslutning om kirkelukninger," skriver domprovst Anders Gadegaard

JEG ER MEGET GLAD FOR, at det fredag den 13. september viste sig, at fem af de otte kirkelukninger, der skal ske i København, ligger i Vor Frue-Vesterbro Provsti, som jeg er provst for. Det vil nemlig medføre helt nyt liv for folkekirken i Indre By og på Vesterbro.

Nu kan vi få råd til at bygge en ny, moderne kirke i Sydhavn. Med 10.000-20.000 nye indbyggere på Sluseholmen og Teglholmen samt en ny metrolinje er behovet for en ny kirke i det område indlysende. På det gamle Vesterbro kan vi nu få indrettet et aktivitetshus for børn og unge i den lukkede Gethsemane Kirke, forhåbentlig i et samarbejde mellem folkekirken, kommunen og lokale institutioner. I Sankt Andreas Kirke planlægger vi en total ombygning, så kirken kan blive til et moderne bibelaktivitetscenter, et såkaldt Bibliarium, hvor man via udstillinger og aktiviteter kan lære om Bibelens indhold og tilblivelse.

LÆS OGSÅ:
Politikere vil have klare regler for kirkelukninger

Og vi kan nu begynde at finde plads i andre af de lukkede kirker til nogle af de store nye etniske menigheder, der er opstået blandt kristne flygtninge og indvandrere især fra Afrika og Asien. Det vil være til stor gavn for såvel integrationen som for samhørigheden mellem de nye kristne menigheder og folkekirken, at vi på denne måde får kirkebygninger til rådighed for andre kirkesamfund.

JEG ER OVERBEVIST OM, at de menigheder, der bliver tvunget til at tænke nyt, fordi en kirke skal lukke, får et styrket menighedsliv ud af det. De skal finde sammen med andre og det er altid spændende at få ændret på indgroede vaner, så man kan rumme hinanden.

Selvom det er ganske kort tid siden, at otte sogne blev lagt sammen til ét på Vesterbro, kan man allerede nu konstatere styrkede fællesskaber og større gensidig forståelse og respekt som nogle af frugterne af øvelsen. Og idéerne til, hvad kirken samlet kan gøre for at få Vesterbro-borgerne i alle aldre i tale, er mange.

Så langt var man ikke nået, hvis man var fortsat med at være otte små sogne, som alle bare gjorde det, de plejede og dermed i virkeligheden konkurrerede med hinanden om de traditionelle kirkegængere.

LÆS OGSÅ:
Haarder: Lad borgernes fremmøde i kirker afgøre lukning

Det er ærgerligt for de øvrige områder af byen, som ikke har fået denne fleksibilitet stillet til rådighed via beslutning om kirkelukninger.

Her vil kirkelivet mange steder fortsætte en tid endnu, som vi kender det med lavt aktivitetsniveau og en lille kirkelig inderkreds. Men forandringerne kommer naturligvis en dag. Indtil da vil de mindre kirkevante københavnere, som dog er nysgerrigt interesserede i kirkelivet, blot søge derhen, hvor kirken er åben, udadvendt og nutidig.

Anders Gadegaard er domprovst i København