Prøv avisen

Husk social dimension i EU: Udenlandske hjemløse forsvandt ikke den 1. april

2I denne uge blev kunstneren Jens Galschiøts skulptur ”Mand på bænk” sat op i Europa-Parlamentet som en påmindelse om, at hjemløse har behov for hjælp. – Foto: Aidoh.dk.

Behovet for en plan for EUs hjemløse forsvandt ikke den 1. april, hvor tilladelsen til nødherberger til udenlandske hjemløse udløb, skriver Britta Thomsen, medlem af Europa-Parlamentet for Socialdemokraterne, og Ninna Hoegh er direktør for Projekt Udenfor

Dette debatindlæg er skrevet af Britta Thomsen, medlem af Europa-Parlamentet for Socialdemokraterne, og Ninna Hoegh er direktør for Projekt Udenfor

I SIDSTE UGE LUKKEDE tre herberger i København. De var alle tre nødherberger til udenlandske hjemløse, hvis tilladelse kun løb til den 1. april. For udenlandske hjemløse i Danmark betyder det, at muligheden for tag over hovedet ikke længere eksisterer i landet.

De manglende tilbud skyldes, at vi slet ikke må hjælpe udenlandske hjemløse i Danmark. Retten til hjælp kræver dansk sygesikring, og på trods af vores åbne grænser har man ingen rettigheder som hjemløs EU-borger i et andet europæisk land.

For mange handler EU kun om økonomi, handel og fredelig sameksistens. For os handler EU også om den sociale dimension.

Finanskrisens efterveer er langtfra overstået, og mange mennesker tvinges fortsat fra hus og hjem. Særligt i Sydeuropa, men også i Danmark registreres en stigning i antallet af hjemløse. EU-Kommissionens bedste bud og her er tale om et anslået tal er, at over fire millioner europæere årligt rammes af hjemløshed.

DET STORE ANTAL hjemløse i Europa kan vi også mærke i Danmark. Hver vinter melder herberger om afviste EU-borgere, som man ikke kan eller må give plads til. For nogle oprettes nødherberger, men der er sjældent plads til alle, og det er langtfra den bedste og mest menneskelige løsning.

I Danmark kan vi hverken hjælpe alle Europas hjemløse eller løse problemerne i andre europæiske lande.

Derfor betragter vi hjem-løshed som et europæisk problem, der skal løses via samarbejdet i EU. Sociale forhold er medlemsstaternes ansvar, men derfor kan og skal vi stadig gøre meget for de mest udsatte grupper i Europa. Og fordi hjemløshed bevæger sig over grænserne, skal alle medlemslandene forpligtes til at tage et ansvar.

De enkelte lande skal tage ansvar for deres allersvageste. De skal tilbyde husly og alternative boformer, de skal hjælpe med mad, og de skal bruge flere ressourcer på nogle af de forebyggende tiltag, som vi ved virker.

VI EFTERLYSER en samlet europæisk hjemløsestrategi. Den er før blevet foreslået af Europa-Parlamentet, men indtil videre uden succes.

Hjemløsestrategien skal ud over anbefalinger til alle medlemslande indeholde en klar opfordring til at sætte europæiske initiativer i gang. Vi skal nemlig vide meget mere om de hjemløse i Europa.

Vi ved, at hjemløshed er et problem, og at den er et stigende problem. Men vi ved ikke, hvor mange de er, og vi ved ikke, hvor de er. Om de er vandrende arbejdstagere, der uden held søger arbejde i udlandet, eller om det er hjemløse i et land, som vandrer til et andet på jagt efter hjælp.

Det er paradoksalt, at vi ikke ved, hvor mange hjemløse der er i Europa, når vi ved, præcis hvor mange fisk der er i Nordsøen.

Det er desværre tvivlsomt, om der sættes noget i gang nu. For hjemløshed er et glemt problem i 8 af årets 12 måneder. Når foråret begynder, forsvinder opmærksomheden og den politiske debat ofte også. Det er næsten, som om vi skal konfronteres med overfyldte herberger og dødfrosne hjemløse, før vi bekymrer os om de mennesker, som lever på gaden.

DERFOR HAR VI TAGET et utraditionelt initiativ.

I Europa-Parlamentet fik vi i denne uge opsat en skulptur af kunstneren Jens Galschiøt. Den forestiller en hjemløs mand i virkelig størrelse, der ikke efterlader megen tvivl om behovet for hjælp.

Med skulpturen Mand på bænk sætter vi hjemløses forhold på den politiske dagsorden. Ikke bare med en enkelt happening, men med en permanent markering, der dagligt skal minde politikerne i Europa-Parlamentet om de dårligst stillede.

Det skal sikre, at det ikke kun er i de barske vintermåneder, at politikere husker deres ansvar for vores udsatte.

For behovet for en plan for EUs hjemløse forsvandt ikke den 1. april.