Prøv avisen

Hvad afreagerer de unge på i Prag?

Når unge tager på drukferie, hvad flygter de fra? Foto: Arkiv

Hvad er det, unge flygter fra, spørger læser

Debatindlæg af Jørgen Juul Petersen, Rosenvænget 55, Middelfart

I VINTER-FERIEN, der landet over afholdes i enten uge 7 eller i denne uge, foregik og foregår der efter aviserne at dømme en regulær lemmingeflugt til Prag af unge mennesker, der skal drikke sig fulde i billig sprut.

Udenrigsministeriet og dansk politi og reddere og guider er udkommanderet til at sørge for god ro og orden. Rejsearrangørerne gnider sig i hænderne. Rektorerne ved ikke rigtig, hvad de skal stille op, mens de tillader bureauerne at reklamere på skolerne for deres drukture. Er det ikke på tide at spørge de danske gymnasieskolers rektorer om, hvor seriøst der undervises i etik og moral, eller mener de, at det er unødig moraliseren!

LÆS OGSÅ: Drukferie er blevet en glidebane

De unges talsmand ser ikke noget problematisk i det, kammeraterne foretager sig, og undskylder sig med, at de jo bare drikker, som de ser deres forældre gør det, og for øvrigt er det ikke hans opgave at moralisere.

Så mens vi venter på en Yahya Hassan til at sætte ord på hykleriet og tomheden og ritualiseringen af hæmningsløsheden, kan vi måske blive lidt klogere ved at overveje det, som teologen og religionsfilosoffen K.E. Løgstrup kalder formløshedens tyranni.

Former kan være snærende, siger Løgstrup. Brud på formerne kan da undertiden være nødvendigt for, at man kan komme til at trække vejret frit. Men formerne kan også være befriende, og modsat kan formløsheden være snærende og tyrannisk nærmest intimiderende.

Løgstrup henviser til sine erfaringer som student i Tyskland. Her oplevede han drikkegilder, hvor man var tvangsindlagt til at drikke sig fra sans og samling og drikke hinanden under bordet. Nok giver formløsheden den tøjlesløse frihed til at udfolde sig, men den er samtidig en simpelthen forhærdet intolerance, siger Løgstrup i sin bog Kunst og Etik.

Han fortsætter: Vi er tilbøjelige til at mene, at form og spontanitet udelukker hinanden. Men det gør de ikke. Tværtimod. De betinger hinanden. Form er en betingelse for spontanitet. Hvis spontanitet udelukkede form, ville der ingen forskel være på spontanitet og hæmningsløshed.

Derfor kan det heller ikke være særlig festligt med en fest af bare hæmningsløse? Er der da ikke andre former for festligt samvær også i Prag? Jo, såmænd er der det. Er der ikke andre ting, man kan bruge sin ferie og sine penge på? Hvad er det man flygter fra? Hvad er det, man søger?

Jørgen Juul Petersen, Rosenvænget 55, Middelfart