Hvad skal vi egentlig med den natur?

Danmark bliver hver dag fattigere på natur. Vores artsrigdom svinder ind hurtigere end nogensinde før. Regeringens naturpakke er en god begyndelse på vej mod at sikre biodiversiteten. Men der er stadig lang vej endnu, skriver Gitte Seeberg

"Så, kære Esben. Nej, det er ikke arrogant at kæmpe for urørt natur. Det er derimod meget arrogant ikke at respektere, at vi skal værne om naturen," skriver Gitte Seeberg til miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen (V).
"Så, kære Esben. Nej, det er ikke arrogant at kæmpe for urørt natur. Det er derimod meget arrogant ikke at respektere, at vi skal værne om naturen," skriver Gitte Seeberg til miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen (V). Foto: Ulrik Jantzen

Da miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen (V) i slutningen af april var i programmet ”Debatten” på DR2 fik han sagt en bemærkning, som kickstartede en meget interessant debat:

”Det er en smule arrogant at påstå, at en kornmark ikke kan være natur”,” sagde han, som et svar på bekymringen over, at den nuværende regering ikke beskytter naturen godt nok. I dagene efter haglede kritikken ned over ministeren.

Men han holdt fast og forklarede videre i Jyllands-Posten:
 
"Køer, der går rundt og græsser, er for mig også en naturoplevelse."
 
Ingen kan eller skal tage fra den kære minister, at han får en naturoplevelse af at se på blomster eller køer. Jeg elsker da også selv at stå midt i en kornmark. Jeg synes, den er smuk og dansk. Men er det natur?

Det er værd at stoppe op og fundere over det natursyn, som ministerens bemærkninger er udtryk for: At natur bare er noget, som vi mennesker kan underlægge os og forme efter vores behov, og så vupti, så har vi en ny og lige så god slags natur. For det er det natursyn, der dominerer den politik, som føres, og som vi har vænnet os til som det ”normale”. At naturen skal ind i kasser og tilpasses vores behov.

WWF mener, at naturen har en værdi i sig selv. Vi mener oven i købet, at vi mennesker har en særlig forpligtigelse til at give naturen plads til at være natur, vild natur, rigtig natur. Det er vores ansvar som mennesker. Vi er de eneste, der kan løfte den opgave. Den må vi ikke lægge fra os.

Det er ikke fordi, at WWF og jeg har det fjerneste imod kornmarker. Slet ikke. Men det er mere kultur end natur, og indholdet af biodiversitet er meget ringe. Det er en monokultur. Vi ønsker en rig natur med meget biodiversitet.

Vi ønsker en natur, hvor de truede arter kan leve og overleve på egne betingelser. Det kan de ikke i en kornmark.
 
Ordet biodiversitet er vigtigt. Vi ønsker at bevare mangfoldigheden. Lige fra den vilde tiger i Thailand til den sjældne bille i Danmark og en lille vigtig blomst.

Desværre bliver Danmark hver dag fattigere på natur. Vores artsrigdom svinder ind hurtigere end nogensinde før. Mere end 20 % af de danske dyre- og plantearter er truede. 

Danmark har igennem FNs Biodiversitetskonvention forpligtet sig til at bremse tilbagegangen af biodiversitet inden 2020. Vi har altså kun 4 år tilbage til at nå vores mål!

Det behøver egentlig ikke at være så svært. Når vi snakker om skoven, som dækker 14 % af Danmarks areal, peger vi – og andre grønne organisationer og ikke mindst eksperterne – på, at vejen frem er mere såkaldt urørt skov, altså skov som er fritaget for fældning, oprydning og dræning.

Urørt skov er en effektiv måde at sikre biodiversiteten på. Helt konkret vil urørt skov sikre levesteder til sjældne arter som sort stork, billearterne eremit og sort bøgebuk, flere vilde orkideer, poresvampe og et væld af andre arter.

Regeringen og de blå støttepartier lavede for en måned siden en aftale om en naturpakke, hvor vi får i alt 10.000 ha. ny urørt naturskov i statsskovene samt yderligere 6.600 ha. naturnær skov, hvoraf halvdelen er i private skove. Det er en god begyndelse, men vi anbefaler fortsat, at der udlægges i alt 75.000 ha. til urørt skov.

Man kunne så spørge: Lever vi egentlig ikke udmærket uden sort bøgebuk og eremit? Hvorfor nu al den ballade for de små kræ? Og hvorfor alt det postyr for tigrene? Vi kan vel se dem i Zoo, hvis vi absolut har brug for at se striber på et dyr.

Og så er vi inde ved sagens kerne. Hvilken ret har vi til at bestemme, at vores børn og børnebørn skal leve i en verden uden tigre og uden eremitter? Hvilken ret har vi til at gøre verden fattigere? Mit svar er, at vi har en simpel pligt til at sikre biodiversiteten.

Så, kære Esben. Nej, det er ikke arrogant at kæmpe for urørt natur. Det er derimod meget arrogant ikke at respektere, at vi skal værne om naturen.

Allermest for vores børn og børnebørns skyld. Det er vores pligt som mennesker.