Hvem er de falske profeter?

8. søndag efter trinitatis

Matthæusevangeliet 7, 15-21

Jeg kan ikke høre evangeliet om Jesus, der advarer folkeskarerne mod de falske profeter, uden at tænke på den amerikanske præst, der indledte en prædiken for en forsamling, der blandt andet bestod af præster, med ordene: ”Lad os standse op et øjeblik og lytte, mens Herren advarer folk imod os.” Jeg forestiller mig, at der har bredt sig en vis forlegenhed blandt de forsamlede præster; men dermed er jo sagt, at alle de andre kirkegængere kunne læne sig trygt tilbage og tænke, at de falske profeter altid er de andre.

Men hvem er de så? Enhver tid har sine profeter, og vores tid har mange. Med de sociale medier kan enhver påtage sig profetrollen, og hvis man ellers får tilstrækkeligt mange følgere og tilsvarende likes, kan man ende som influencer – en rolle, der kan bruges og misbruges. Det kommer an på, hvad der driver den pågældende.

I Jesu mund og i hans tilhøreres bevidsthed var en profet et menneske, der var drevet af Guds ånd og skulle forkynde hans ord – det ord, der, som Grundtvig skriver – skaber, hvad det nævner. Forkyndelsen er profeternes ”frugt”, og ordene kunne være båret af Guds vrede over menneskers ondskab, hans sorg over uretfærdigheden og ufreden, hans omsorg for de fattige og de små og hans kærlighed til det folk, der så let kom på afveje. Men hensigten var, at ordet skulle skabe det rige på jord, hvor retfærdighed, glæde og fællesskab skulle herske.

Problemet er, at det ikke kun er Guds ord, der skaber, hvad det nævner. Det gør vores ord også, og vi drives ikke altid af Guds ånd, men af vores egne følelser – på godt og ondt. Og det er i dag alt for nemt at påtage sig profetrollen på de sociale medier og få luft for en øjeblikkelig følelse af misundelse, had eller hævngerrighed uden at gennemtænke, hvad det kan skabe af sorg og ødelagte liv for andre mennesker. I værste fald kan det føre til vold og drab.

”Alle, som drives af Guds ånd, er Guds børn,” siger Paulus. I dåben fik vi Guds ånd og Guds ord betroet, for at vi skulle gå ud i verden og forkynde hans vilje i ord og gerning. Paulus kalder os arvinger til Guds rige. Lad os da også være medskabere på det.

Søndagsordet skrives på skift af sognepræst i Varde Morten Thaysen, sognepræst i Jægersborg Lea Skovsgaard, lektor, cand.theol. Leif Andersen og pastor emer. Lisbeth Smedegaard Andersen.