Ordet: At hvile gennemsigtigt

”Jeg er den, jeg er!”.

Anden Mosebog 3, 14a

Et menneske er hele tiden sat ind i en kamp for sin eksistens. Hvis alt i denne kamp kun beror på mig selv, lever jeg på et højst usikkert og vaklende fundament. Det forstår vi, når vi begynder at smage på ordene "selvberoende" eller "selvtilstrækkelig".

Selvtilstrækkelighed hjælper hverken det enkelte menneske eller bidrager til forståelsen af menneskelivet som sådan. Og hvordan det selvtilstrækkelige menneske opfattes af andre, er ikke vanskeligt at dokumentere.

Søren Kierkegaard har skrevet meget direkte og stærkt om, hvad der udgør et godt og sundt grundlag for et menneskeliv. Han bedømmer naturligt nok selvtilstrækkeligheden negativt. Opfyldelsen af menneskets mål i livet sker ved afhængighed af, hvad han kalder det absolutte: Det at have en forbindelse til et stort Du, skaber fortvivlelse.

Kierkegaard bestemmer, måske lidt overraskende, fortvivlelsen som en lykke. Han anerkender, at det kræver mod at give fortvivlelsen rum, fordi det blandt andet er at have tillid til noget, der endnu ikke er kommet.

Fortvivlelse er at leve i en spænding, i det ufuldkomne. Mennesket står over for den mulighed, at det kan være i stadig tilblivelse, det er endnu ikke kommet i mål. Det er et vilkår for alle.

Kierkegaard fremhæver, at intet menneske har frembragt sig selv. Dets liv er bundet til ”det, som har sat hele forholdet”, som er Gud. Hvis mennesket hele tiden vil videre med sig selv uden om denne magt i tilværelsen, bliver det ramt af hjemløshed og uro. Det er således aldrig helt og fuldt hjemme hos sig selv.

Der findes reelt kun én mulighed, når det gælder at falde til ro i sig selv og i livet. Det sker, når hjertet hviler gennemsigtigt i ”den magt, som satte det”. Da bliver det gennemsigtigt for sig selv og Gud.

Et stort antal mennesker i Bibelen kæmpede med deres eksistens, tro og tjeneste. Moses måtte eksempelvis kæmpe hårdt med at blive gennemsigtig i mødet det store absolutte Du: ”Jeg er den, jeg er!”.

Jørn Henrik Olsen er forfatter, teolog, ph.d.

"Ordet" er Kristeligt Dagblads daglige bibelrefleksion.