Prøv avisen

Hvor er det bibelske grundlag for homoseksuelle vielser?

Ingen har reageret på Søren Harslunds efterlysning af steder i Biblen, der giver grundlag for homoseksuelle vielserFoto Foto: .dk

Sagen om homovielser handler ikke længere om teologi, men om politik i overensstemmelse med den herskende ligestillingsideologi og presset fra interessegrupper og folketingspolitikere, mener Søren Harslund

Jeg efterlyste her i bladet den 17. februar i år de udsagn af Jesus, som i givet fald kan indgå i et autoriseret ritual for vielse af to personer af samme køn.Ingen af folkekirkens biskopper reagerede.

Det er nok ikke så mærkeligt, for sagen drejer sig nu efter alt at dømme ikke længere om teologi, men om politik i overensstemmelse med den herskende ligestillingsideologi og presset fra interessegrupper og folketingspolitikere og en ny og teologisk og kirkepolitisk uerfaren kirkeminister.

Det fremgår senest af biskopperne Kjeld Holm og Kresten Drejergaards kommentar her i bladet den 11. oktober, hvor de forholder sig rent pragmatisk og politisk til emnet. For dem har moderniteten den angiveligt almindelige opfattelse af ægteskabet i befolkningen tydeligvis forrang for en teologisk stillingtagen. Af folkekirkens biskopper må man imidlertid kunne forvente, at de kan levere et overbevisende, teologisk (bibelsk) grundlag for det brud, indførelsen af et sådant ritual i folkekirken vil være med de fleste kristne trossamfunds hidtidige opfattelse i denne sag.

Intet sted i hverken Det Gamle Testamente eller i Det Nye Testamente er der mig bekendt tekster, som kan legitimere et kirkeligt ritual for vielse af to personer af samme køn. Indførelse af et sådant ritual vil derfor efter min opfattelse være udtryk for liturgisk og rituel selvtægt og et brud med kirkens bibelsk funderede tradition.

Mange andre af Kristeligt Dagblads læsere end jeg vil derfor sikkert være interesseret i Kjeld Holms og Kresten Drejergaards svar på følgende spørgsmål: Hvilke udsagn af Jesus mener I kan legitimere indførelsen af et ritual for vielse af to personer af samme køn i folkekirken?

Søren Harslund,

Sønderdalen 6, Dyssegård