Hvor meget hang danernes samfund sammen?

Historikere og arkæologer kommer med forskellige bud på, hvor stærk kongemagten var i Danmark fra 200-tallet til slutningen af 900-tallet