Prøv avisen

Hvordan renses man for kætteranklager?

Markion (85-160) blev den første kristne kætter, da han forkastede de gamle jødiske skrifter og lagde grunden til det nye testamente. Foto: Mary Evans Picture Library

Vejen til renselses går gennem den apostolske trosbekendelse, mener dagens debattør

Ole Madsen er sognepræst i Vilslev-Hunderup pastorat

Der har i kristendommens historie verseret en kamp mellem sand og falsk kristendom. Med jævne mellemrum blusser debatten op i mainstream-medier, for medier kan som en trold godt lide at vejre blod i de kristnes fejder. I dette indlæg vil jeg foreslå, hvordan man kan blive renset for anklager om kætteri.

Kætterbegrebet er igen bragt i anvendelse denne gang i en debat om en bispekandidats gudsbillede. Man kunne også tænke på ældre debatter om dåbens betydning, troens betydning eller Bibelens betydning med videre. Alt, der kaldes kristendom, kan inddrages i debatten og bedømmes som sandt eller falsk.

LÆS OGSÅ: Kulturradikale præster har intet at byde nydanskerne

Vi bør takke de gamle kirkefædre, der for mange hundrede år siden dannede nogle dogmatiske læresætninger, for de gjorde det muligt at tale om kætterier. Uden sande og urokkelige læresætninger, der beskriver sand kristendom, kan man nemlig ikke vurdere, hvad der er falsk kristendom. Sandt og falsk forudsætter hinanden, for det var på grund af det falske, at man ville finde det sande, og da man fandt det sande, fandt man meget mere falsk.

Såfremt man er så uheldig at blive anklaget for kætteri, hvad kan man så gøre for at bevise sin uskyld? Hvis man virkelig selv mener, man har en kristendom, der afviger fra dem, der mener at stå på den sande kristendom, kan man være kætter med god samvittighed. Men hvis man gerne vil med i den gode klub, er der så en vej ind igen, når man først er blevet ramt af anklagerne om kætterier?

Ja, det mener jeg, og jeg tror, vejen tilbage er ret ligetil. Den apostolske trosbekendelse er den ældste økumeniske formulering af sand kristendom, hvilket betyder, at den indeholder læresætninger, som den romersk-katolske kirke, de ortodokse kirker (både de østlige og vestlige) samt de protestantiske kirker bygger på. Det er således den bredeste byggesten, man kan tænke sig i forhold til læresætninger om sand kristendom.

Mit forslag til en kætteranklaget er derfor, at man offentligt fremsiger den apostolske trosbekendelse og dertil svarer på, om man i sit hjerte tror på den bekendelse, man med sin mund har aflagt. Kan man svare ja, hvad mere kan der da forlanges?