Prøv avisen
Etisk set

Hvornår kan en patient sige nej?

Hvornår kanen patient sige nej, eller hapana? Det kan patienten selvfølgelig, så tit hun vil og mener det. Hvis hun bliver spurgt. Hvis der er et alternativ til at sige ja tak. Det er der i Danmark, men ikke altid i Tanzania - og det er for dårligt, skriver Lillian Bondo

Hvornår kanen patient sige nej, eller hapana?

Det kan patienten selvfølgelig, så tit hun vil og mener det. Hvis hun bliver spurgt. Hvis der er et alternativ til at sige ja tak. For eksempel nej eller ja til, at der er en observatør uden nogen sundhedsfaglig opgave med til det forløb, patienten gennemgår.

Det er fuldkommen selvfølgeligt at spørge om dette i en dansk kontekst – ofte i en mere overordnet kommunikation, der kunne lyde: ”Xkøbing Sygehus er et uddanelsessted for læger, sygeplejersker, jordemødre og andre sundhedsprofessionelle, og du vil derfor under din indlæggelse kunne komme ud for, at en studerende har opgaver i forbindelse med din indlæggelse. Den studerende vil altid være under supervision, så kvaliteten af din behandling er lige god, hvem der end yder den.”

De fleste siger velkommen til den studerende. Vi er et tillidsfuldt folkefærd, og vi har også grund til at være det. Vi ved, at dette kan være vejen til et godt studium og en engageret fremtidig sosu-assistent, fysioterapeut eller læge. Vi ved også, at vi kan sige nej.

Men ved den fødende kvinde på en alt for travl fødeafdeling i Tanzania, hvor en virksomhed har solgt ”praktikophold” til unge mennesker, der ønsker sig at blive jordemødre, at hun kan sige hapana, nej tak, til at have en uuddannet ung dansker til stede – somme tider måske som den eneste hjælp?

Nej, det gør hun nok ikke. Og hvor skulle kvinden dog også finde kræfterne til at sige nej til netop den eneste hjælp, der kan nå at være til stede, når barnet finder på at komme til verden på et tidspunkt, hvor den uddannede jordemoder står ved en eller flere andre fødsler?

At kaste et ungt menneske ud på dybt vand og regne med, at han eller hun ikke alene kan svømme, men også kan redde ét, ja, to andre mennesker i første forsøg, det er ikke i orden, hverken for patienten eller for den unge

Lillian Bondo