I tjeneste hos Gud

”Se, jeg er Herrens tjenerinde.”

Lukasevangeliet 1,38

Jenny hed hun, og hun var i sin tid missionær, har jeg fået at vide. Jeg har aldrig selv kendt hende, for hun var død, før jeg kom til sognet, og jeg husker ikke, hvor hun gjorde tjeneste. På Vinderslev Kirkegård ligger hun begravet, og på hendes sten står der nederst disse ord: frelst for at tjene.

Det er faktisk det, som er tilfældet for os alle.

Forrest i rækken står Jomfru Maria, som vi på en særlig måde tænker på i denne uge. Hendes stærke lovsang til Gud var prædiketekst sidste søndag. Lovsangen, som udspringer af hendes møde med det hellige. ”Se, jeg er Herrens tjenerinde,” var hendes svar på kaldet fra Gud.

Mange andre har i tidens løb mødt kaldet. Måske gennem en særlig åbenbaring, som nogle kan fortælle om? Måske gennem hans ord, da det pludselig gik op for mig, at det var mig, han mente?

For Jenny betød det et kald til at være missionær. For mit eget vedkommende var det et kald til at være præst. For os alle et kald til at være kristen, selvom gerningen måske var et ganske almindeligt arbejde som smed, fagforeningsformand eller læge.

Forud gik frelsen, og det var Gud, som fuldbragte alt på det område. Han nøjedes ikke med det halve eller trefjerdedele. Nej, ”det er fuldbragt,” lød hans ord på korset, og Kingo har ret, når han i en salme siger, at ”bedre ord blev aldrig sagt” (DS 191, 13). Det er nemlig det ord, som sætter mig fri. Fri til at tjene. Fri for at spekulere på dom og straf. Fri som den, der har oplevet, at en anden har betalt den regning, som truede mig på livet.

Selv Jomfru Maria, moder til Krist,

med alle Guds helgen hun for vist

blev ikkun salig på samme måde,

for Jesu skyld, af Gud Faders nåde.

(Den Danske Salmebog nummer 201, vers 2)

Luther siger det sådan: ”Om morgenen, når du står op, skal du gøre det hellige korses tegn for dig og sige: I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn” – ”Gå derpå glad til din gerning.” Samme ritual om aftenen. Eller som jeg i sin tid lærte minikonfirmanderne: Tegn den lodrette streg i korset, mens I siger: Jeg vil gerne, og når I siger: tilhøre Jesus, tegner I den vandrette streg.

Frede Møller er pastor emeritus