Ikke frelse i nogen anden

”Og det er ikke frelse i nogen anden, ja, det er ikke givet mennesker noget andet navn under himlen, som vi kan blive frelst ved.”

Apostlenes Gerninger 4,12

Mange har det svært med disse ord. Det er apostlen Peter, som taler, og han giver klart udtryk for, at der kun er én vej til frelse, og det er troen på Jesus Kristus. Altså er enhver tanke om alles frelse totalt udelukket. Vi kunne ønske os, at det var anderledes, men med Bibelen som udgangspunkt og grundlag er en sådan tanke udelukket. Og hvad ville det i så fald være for en Gud?

Tænk på al den nød og elendighed, der findes på grund af menneskets ondskab og vantro. Tænk på, hvad mennesker oplever rundt omkring i verden på grund af tyranniske ledere. Skulle Gud så bare trække på skulderen og sige, at den slags ser han stort på?

Eller tænk på den vantro og ligegyldighed, som findes i mit eget hjerte? Skulle Gud bare være ligeglad og smilende lukke sin Himmel op på vid gab for den slags?

Sagen er, at der er noget, der hedder Guds vrede, og Guds vrede udelukker synd. Se, det skal vi glæde os over!

Vi andre kan bære over med menneskers fejl og svigt, men det gør Gud ikke. I stedet har han gjort det, at han har lagt det hele på Jesu skuldre, så han må bære ansvaret for det. Da Jesus blev naglet til korset, var han den, der bar alle vore overtrædelser, fejl og mangler, og når jeg gemmer mig i Jesus eller bag det, han har gjort, ja, så går jeg fri, når det gælder Guds vrede. Derfor er det et privilegium uden lige, at der overhovedet er et navn under himlen, som vi kan blive frelst ved.

Da Israels folk i sin tid var slaver i Egypten, havde Moses lovet dem frelse og frihed på én betingelse: Et lam skulle slagtes, og lammets blod skulle smøres på husets dørstolper og overligger. Så var der udgydt blod for de syndige, og de, der gemte sig bag dette blod, slap for at få besøg af dødens engel.

Måske sad de rystende og bævende inde bag den blodbestænkte dør? Det var ikke afgørende. Det afgørende var, at de tog Gud på ordet og holdt sig til det, han havde sagt om frelse og fremtid. Sådan er det også i dag.

Frede Møller er pastor emeritus.

"Ordet" er Kristeligt Dagblads daglige bibelrefleksion.