Prøv avisen
Mediekommentar

Ikke noget at være bange for!

I tv-serien ”Herrens Veje” spilles sognepræst Johannes Krogh af skuespilleren Lars Mikkelsen. – Foto: Tine Harden/DR

Lad os stå for kristendommens kvaliteter i stedet for altid at glatte ud. Eller som der blev sagt med henvisning til Hal Koch: Vi skal diskutere, ellers ender vi i skyttegravene, skriver Leif Hjernøe i mediekommentaren

DER ER SAT et udråbstegn efter overskriften til disse spalter. Der kunne også have været sat et spørgsmålstegn. Når der er tale om døden, vil vi vel alle vakle mellem de to muligheder.

Under en alvorlig, sjælesørgerisk samtale med en sygdomsramt, ængstelig kvinde eller mand, må det altid være velgørende, om der fra præstens side lyder et beroligende og myndigt: ”Der er ikke noget at være bange for!”.

DET VAR DA OGSÅ, hvad præsten Johannes Krogh udtalte under et bemærkelsesværdigt replikskifte i første afsnit af den nu allerede meget omtalte tv-serie, der i søndags blev sendt på DR 1 under titlen ”Herrens Veje”.

At der var tale om ”mere end bare en samtale”, fremgik af det radioprogram, der åbenbart med kort varsel var blevet arrangeret på P1 mandag formiddag. Lytterne kunne der i en lille times tid komme i direkte dialog med seriens forfatter, Adam Price.

Det var blandt andet om et bevægende, centralt møde mellem en stærkt tvivlende dødssyg mand og en lidenskabeligt forkyndende præst. I få sætninger blev det her anskueliggjort, hvordan dødsangst kan tydeliggøre, at ”tvivlen står i et søskendefællesskab til troen”, som Price formulerede det. Det var hans præsts pointe, at man ikke skal være bange for at tro på, at vi i døden ”bare vender tilbage til lyset”.

APROPOS TVIVL spurgte en lytter, om det var tilfældigt, at den (som Sørine Gotfredsen i programmet udtrykte det) ”troværdigt skrøbelige, excentriske” Johannes hedder det samme som den tvivlrådige præst i Martin A. Hansens roman ”Løgneren”. Det var det.

Apropos troens magtfuldhed kunne man her også have spurgt, om Adam Price har haft Kaj Munk i tankerne undervejs i sit meget omfattende forarbejde. I skuespillet ”Ordet” hedder den afsindige forhenværende teologistuderende jo også Johannes.

Da en lytter også spurgte om forholdet til seriens indremissionske og/eller grundtvigianske orientering, og hvad dertil hører af interne kirkelige konfrontationer, kunne man endvidere også have henvist til DR’s tv-udgave af Hans Kirks ”Fiskerne”.

Som præsten Johannes udtrykte det i ”Herrens Veje”: Lad os ikke underlægge os en eller anden politisk korrekthed. Lad os stå for kristendommens kvaliteter i stedet for altid at glatte ud. Eller som der blev sagt med henvisning til Hal Koch: Vi skal diskutere, ellers ender vi i skyttegravene.

Leif Hjernøe er forfatter og foredragsholder.