Ikke spørge – kun adlyde?

”Også tungen er en ild. Som selve den uretfærdige verden sidder tungen blandt vore lemmer.”

Jakobs Brev 3,6

I sommerens varme fik jeg læst en bog, som får hårene til at rejse sig på ens hoved. ”Nomaden” hedder den, skrevet af Ayaan Hirsi Ali, som er født og opvokset i Somalia, men som i dag har forladt islam og troen i det hele taget og må leve med fast livvagt i USA.

Vist er det svært at gennemskue, om hun har ret i alle sine udtalelser, men at hun er provokerende, spændende og uomgængelig, som Jyllands-Posten skrev i en anmeldelse – det kan der ikke herske tvivl om.

Som barn i islam må man ikke stille spørgsmål, men bare adlyde, siger Ayaan, som fik klø, når hun spurgte. Når vi i søndagens epistel hører Jakobs ord om tungen, kan man godt spørge, om det også er den tanke, vi møder her. Er tungen en ild, der sætter tilværelsens hjul i brand og selv er sat i brand af Helvede – er det så ikke bedst helt at tie og bare adlyde? Ikke alle disse irriterende spørgsmål, men bare underkaste sig for enhver pris?

Men det er ikke det, som er tanken bag Jakobs alvorlige ord. Ordene skal gøre det klart for os, at vi har en magt i os, vi ikke kan styre. Tanker og ord fører os ofte på afveje, så vi står som syndere i vort forhold til Gud.

”Al synd og bespottelse skal tilgives mennesket”, siger Jesus, fordi han selv bærer al vor synd, da han hænger på korset langfredag. Alt det, som har sat tilværelsens hjul i brand, fik han lagt på sine skuldre, og det betyder frihed og åbenhed for enhver, som tror på ham.

Derfor er den kristne tro væsensforskellig fra al anden religion. Hvor al anden religion handler om menneskets forsøg på at gøre indtryk på Gud, handler den kristne tro om menneskets synd, som skar Gud i hjertet, så han måtte gribe ind og frelse. Som kristne må vi gerne være søgende og spørge, ligesom tvivl og anfægtelse ikke afvises.

At tro på Kristus betyder, at jeg ønsker at følge ham, som har en sådan kærlighed til mig arme, fordømte synder, så han gjorde, hvad der behøves til frelse og evigt liv.

Frede Møller er pastor emeritus.

"Ordet" er Kristeligt Dagblads daglige bibelrefleksion.