Prøv avisen

Imamuddannelse: Muslimerne tilbydes nu noget, der nægtes kristne

Foto: Søren Staal.

det, som man ikke vil give folkekirken og andre kristne kirker det tilbyder man nu muslimerne. Underligt, skriver sognepræst Jørgen Jørgensen

Debatindlæg af Jørgen Jørgensen, sognepræst og formand for Menighedsfakultetet,Kirkeplads 4, Aabenraa

DET HAR VÆRET interessant at komme hjem fra ferie og læse lidt debat om en imamuddannelse i Danmark på de teologiske fakulteter.

Jeg vil gerne hilse udviklingen velkommen, selvom jeg ikke et øjeblik tror på, at de muslimske kredse vil acceptere en historisk-kritisk islamisk teologi leveret af mennesker, der ikke har nogen islamisk religiøs praksis.

LÆS OGSÅ: Kun to partier er direkte imod dansk imam-uddannelse

Samtidig vil det være en nyskabelse. For den teologiske uddannelse er på nuværende tidspunkt ikke en præsteuddannelse. Så det, som man ikke vil give folkekirken og andre kristne kirker det tilbyder man nu muslimerne. Underligt.

Sandt nok bliver de fleste cand.theol.er præster i folkekirken, men præsteuddannelsen er knyttet til Pastoralseminariet og ikke til universitetet. En akademisk præsteuddannelse har vi i Danmark kun i privat regi: På Menighedsfakultetet og Dansk Bibel-Institut. Og kun delvist, for begge steder tilbyder man kun en bachelor i teologi. Den bliver så suppleret med en kandidatgrad fra Københavns teologiske fakultet eller teologisk uddannelse i Aarhus.

Tankevækkende er det imidlertid også, at det er moderate muslimer, kristne præster og teologer, der bliver førende talsmænd for udviklingen af en imamuddannelse. Det ville være perspektivrigt, hvis de samme kræfter i samme åndedrag ville lægge sig i selen for at få indført en fuld akademisk præsteuddannelse i Danmark, så vi ikke på Menighedsfakultetet og Dansk Bibel-Institut skulle være alene om at levere den vare finansieret af privat indsamlede midler og (for)dømt ude, så vores studenter fratages mulighed for at opnå SU i deres studietid.

Grunden til vores manglende SU-godkendelse er angiveligt, at den akademiske frihed er krænket, når man vedkender sig et bestemt udgangspunkt for vores vedkommende folkekirkens bekendelsesskrifter og Bibelen.

LÆS OGSÅ: Politisk flertal ser positivt på imam-uddannelse

Men det er naivt at tro, at man i et (for muslimer) kristent land med kristne teologiske forskere skulle kunne lave en imamuddannelse, der doceres af kristne forskere med historisk-kritiske redskaber uden forpligtelse over for en islamisk teologi og tradition. Ikke engang folkekirken ville købe den tilgang. Og at ansætte muslimer alene fordi de er muslimer vil afgørende miskreditere forskningsfriheden på universitetet.

Godt nok er der ingen konfessionelle bindinger på universitetet, men betyder det, at der er en fuldstændig religiøs forudsætningsløshed? Nej. Ikke engang folkekirken vil kunne leve med, hvis alle eller i hvert fald langt hovedparten af underviserne i teologi havde buddhistiske, islamiske, ateistiske og asatroende rødder.

Det ville simpelthen give et andet resultat. Det er en uudtalt forudsætning: Den konfessionsløse teologiske forskning og undervisning på universiteterne er præget af kristne tilgange, og kun derfor anerkendes den som adgang til præsteembedet. Samme tankegang må respekteres, hvis imamer skal uddannes på teologiske fakulteter ellers vil man aldrig få et brugbart resultat.

At man så kan få SU for at studere kristen teologi på et universitet, hvor flertallet af underviserne er kristne, mens man ikke kan få SU for at studere til præst efter samme studieordning på et privat universitet, hvor flertallet af underviserne er kristne, er tankevækkende!

Jørgen Jørgensen, sognepræst og formand for Menighedsfakultetet,Kirkeplads 4, Aabenraa