Prøv avisen
Debat

En stram udlændingepolitik er forudsætningen for ægte velfærd

"Det peger alt sammen i retning af, at det eneste rigtige at gøre er at sørge for, at vi tiltrækker personer, der kan og vil bidrage til det danske samfund - og lukke porten for dem, der ikke kan," siger Peter Skaarup.

Det er bydende nødvendigt, at vi i langt højere grad, end det sker i dag, målretter indvandringen til Danmark, så vi sikrer, at det som udgangspunkt er mennesker, der kan og vil bidrage til det danske samfund, som kommer til landet, skriver Peter Skaarup (DF)

EN STRAM udlændingepolitik er forudsætningen for ægte velfærd. Hvis vi fortsætter den kurs, som den nuværende regering fører, hvor mange tusinde ikke-vestlige indvandrere kommer til Danmark hvert år, bliver det sværere og sværere at opretholde velfærdssamfundet, som vi kender det.

I DF siger vi klart: Det er bydende nødvendigt, at vi i langt højere grad, end det sker i dag, målretter indvandringen til Danmark, så vi sikrer, at det som udgangspunkt er mennesker, der kan og vil bidrage til det danske samfund, som kommer til landet. Det vil i praksis sige, at vi først og fremmest skal begrænse indvandringen fra ikke-vestlige lande.

Hvis der er nogen, som er i tvivl om, at det er sådan, det hænger sammen, så lad mig fremhæve følgende: Indvandrere fra ikke-vestlige lande har samlet set i langt højere grad end danskere - og indvandrere fra vestlige lande - store problemer med beskæftigelse, uddannelse og kriminalitet. Det viser statistikkerne ganske klart.

De to forskere Gunnar Viby Mogensen og Poul Christian Matthiessen konkluderer i en kronik i Børsen den 15. december, at: ”“ hver gang vi modtager 100 voksne ikke-vestlige indvandrere, må godt og vel 50 af dem forventes at skulle forsørges af familie eller af landets skatteborgere”.

Det er helt åbenlyst uholdbart. Her til lands har vi som bekendt indrettet et velfærdssamfund med høje skatter og en stor offentlig sektor. Hvis der kommer for mange indvandrere til landet, som skal forsørges af det offentlige, så må velfærden indskrænkes tilsvarende.

INDVANDRINGEN FRA ikke-vestlige lande undergraver kort og godt muligheden for at finansiere den fremtidige velfærd på et niveau, som minder om det, vi kender i dag. Mogensen og Matthiessen siger det meget klart i en anden kronik den 16. december: ”Generelt har Danmark gennem de seneste tiår fået en befolkningstilgang på godt 400.000 mennesker med ikke-vestlig baggrund. Vore problemer med at integrere disse nye borgere er, allerede før de nye vandringer fra Mellemøsten og Afrika, meget alvorlige. For den offentlige sektor er der før de nye vandringer tale om merudgifter af omtrent samme størrelse som summen af alle de finansielle forbedringer, der er opnået gennem de seneste års velfærdsreformer.”

Hvis man kaster et blik på kriminalitetsstatistikkerne, slår denne kedelige effekt også klart igennem. Personer med oprindelse i lande som Libanon, Tyrkiet, Marokko, Somalia og Pakistan er i gennemsnit langt mere kriminelle end danskere.

Det peger alt sammen i retning af, at det eneste rigtige at gøre er at sørge for, at vi tiltrækker personer, der kan og vil bidrage til det danske samfund - og lukker porten for dem, der ikke kan.

Det gælder både vores politik i forhold til arbejdskraftindvandring, som skal målrettes langt bedre, og i forhold til asylsøgere, hvor vi kan hjælpe mange, mange flere i nærområderne for de samme penge.

Peter Skaarup er medlem af Folketinget og gruppeformand og retsordfører for Dansk Folkeparti