Prøv avisen

Ingen copyright på Guds ord

KOMMENTAR: En forudsætning for at kunne drive et bibelselskab er selvfølgelig, at Bibelselskabet har faste indtægter

Lennart Jessens debatindlæg her i avisen i går den 8. juli kalder på et svar, som vi gerne giver.

Det er rigtigt, at Det Danske Bibelselskab har copyright på den autoriserede bibeloversættelse fra 1992. Det har Bibelselskabet af den simple grund, at en oversættelse er udtryk for en kunstnerisk indsats, som i Ophavsretslovens forstand har »værkhøjde«.

Bibelselskabet har således ikke copyright på Guds Ord, sådan som Lennart Jessen antyder, men på en helt bestemt oversættelse. Copyrighten gælder i øvrigt i 70 år fra udgivelsestidspunktet.

Derfor kan andre ikke uden at spørge Bibelselskabet udgive hverken hele eller dele af denne oversættelse. Man kan altså ikke tjene penge på en oversættelse, man ikke selv har iværksat eller bekostet.

Det Tyske Bibelselskab sælger den græske og hebraiske grundtekst og tyske oversættelser på akkurat samme måde som Det Danske Bibelselskab. Hvis man ønsker at udgive de græske og hebraiske grundtekster eller tyske oversættelser, skal der altså betales til Det Tyske Bibelselskab.

Den danske bibel fra 1992 ligger gratis til rådighed for alle på internettet på www.bibelselskabet.dk. Her kan enhver læse eller kopiere de tekster, man har brug for. Derudover tilstræber Bibelselskabet til stadighed at udgive bibler og nytestamenter i en række udgaver og i alle prislag. Og så uddeler Bibelselskabet hvert år i tusindvis af gratis nytestamenter og bibler. Senest har alle hospitaler og fængsler i Danmark fået tilbud om gratis bibler.

Sammenholder man prisniveauet på de eksisterende udgaver med bogpriser i øvrigt er danske bibler billige, og enhver dansker har råd til at skaffe sig sin egen bibel.

Sådan er det langtfra i mange andre dele af verden. Her koster en bibel så meget, at mennesker ikke selv har råd til at købe den. Derfor deltager Det Danske Bibelselskab særdeles aktivt i bibelspredning, og sidste år kunne Bibelselskabet på danske givere og bibelbrugeres vegne videresende penge til mere end 285.000 bibler. Uden denne hjælp ville mennesker i Kina, Sibirien, Østeuropa og mange andre steder stadig mangle en bibel.

En forudsætning for at kunne drive et bibelselskab og dermed sikre, at der også om 25 år er nye oversættelser og bibelmaterialer, er, at Bibelselskabet har faste indtægter. Fulgte man Lennart Jessens argumentation, ville det betyde, at Bibelselskabet i løbet af få år måtte lukke, og landets kirker måtte i givet fald selv finde veje til at løfte den opgave, som nu er Bibelselskabets.

Morten Aagaard er generalsekretær i Det Danske Bibelselskab