Ingen fordømmelse?

”Så er der da nu ingen fordømmelse for dem, som er i Kristus Jesus.”

Paulus' Brev til Romerne 8, 1

Det er apostlen Paulus, der skriver sådan til sine kristne venner i Rom.

Samme Paulus havde en fortid, hvor han så ganske anderledes på det. Dengang var det love og paragraffer, det kom an på, og han var i den grad overbevist om, at det med Jesus fra Nazaret for enhver pris skulle bekæmpes. Indtil Gud selv standsede ham, da han var på vej til Damaskus, og gav ham et nyt syn på tingene. Nu fik han selv øjnene på for, hvem Jesus er, og hvad han betyder, og han er klar over, at det simpelt hen indebærer afskaffelsen af fordømmelsen.

Ingen fordømmelse? Ja, det er der mange, som vil mene i vor tid, men det er nu ikke det, apostlen siger. Nej, fordømmelsen er afskaffet for dem, som er i Kristus Jesus.

Mens jeg stadig havde konfirmander, plejede jeg at bruge et billede. I Aarhus finder der noget, der hedder ”Friheden”. Det er det stedlige tivoli med mange herlige forlystelser, og en tur i ”Friheden” kunne jo nok friste. Det brugte jeg så som et billede. Det koster jo en del at komme ind sådan et sted, men hvad nu hvis jeg inviterede alle konfirmanderne med og betalte prisen for dem? Jo, det lød forjættende at komme gratis ind! ”Men på én betingelse,” sagde jeg til dem. ”Betingelsen er, at I vil følges med mig, så jeg kan fortælle billettøren, at jeg har betalt for jer.”

Det er sådan, det foreholder sig, når det gælder den himmelske frihed.

Vi får lov til at komme gratis ind, men kun hvis vi vil følge med Jesus Kristus, så han på den måde kan gøre det klart, at han har betalt prisen. Der er ingen fordømmelse for dem, som er i Kristus Jesus, siger apostlen Paulus, og det siger han også til dig og til mig.

Prisen for at komme ind var dyr, men der var én, som var villig til at betale, og derfor må jeg følges med ham, leve mit liv i troen på ham, stole på, at det slår til, når det gælder min adgangsbillet. Jo, ”der var én, som var villig at dø i mit sted, for at jeg skulle leve ved ham.” (Salmer og Sange nummer 189, vers 1).

Frede Møller er pastor emeritus.

"Ordet" er Kristeligt Dagblads daglige bibelrefleksion.