Prøv avisen

Intelligent design er pseudovidenskab

TRO OG VIDEN: Den advarsel, som Europarådet kommer med imod intelligent design, er yderst relevant, når man ser på de sager, der har været i USA og andre lande

Peter Øhrstrøm reagerer her i avisen den 9. februar på mit debatindlæg fra den 6. februar. Jeg sætter pris på reaktionen, men finder dog tonen noget nedladende. Dog synes jeg, at emnet er så vigtigt, at jeg gerne vil holde fast i den saglige uenighed, der er imellem Øhrstrøm og mig selv.

Lad mig derfor først beklage to fejlagtige oplysninger fra min side: Dels at jeg kaldte det en EU-resolution hvilket jeg ikke håber har forvirret eventuelle læsere, der personligt har villet stifte bekendtskab med den omtalte resolution 1580 fra Europarådet dels at jeg gjorde Øhrstrøm til forfatter af det brev, som jeg og andre naturvidenskabelige forskere har kritiseret, men det var det indtryk, jeg fik, da jeg oprindeligt læste det på intelligentdesign.dk.

Præcis hvor jeg ellers tager fejl, bliver desværre ikke rigtig uddybet, så jeg må nøjes med at forholde mig til det skrevne. Øhrstrøm skriver, at han aldrig har hævdet, at resolution 1580 lægger op til et meningsforbud. Hvad jeg skrev var, at der i det omtalte står, at resolutionen vil forbyde omtale af intelligent design og andre former for kreationisme i uddannelsessystemet og det er præcis, hvad Øhrstrøm har skrevet under på.

Hvad resolutionen reelt gør, er at advare imod at anerkende intelligent design og kreationisme som videnskab, og det er en væsentlig ting, som jeg og flere andre naturvidenskabelige forskere bakker op om. Øhrstrøm skriver også, at han ikke tilslutter sig intelligent design. Det kan han jo i sagens natur bedst selv vide, men ikke desto mindre er det påfaldende, hvor mange tekster han har skrevet, der forsvarer intelligent design og forsøger at kæde tro og videnskab sammen. For en udenforstående kan det godt være svært at se forskel på en intelligent design-tilhænger og en, der blot forsvarer idéen.

At Øhrstrøm finder vores åbne brev til Folketinget forvirrende er stærkt beklageligt, men det er jo en noget vag kritik, som det er svært at forholde sig til. Sagen kort er jo, at Europarådet vedtog en resolution, der advarede imod intelligent design og andre former for kreationisme som videnskabelige teorier.

Derefter sendte en række religiøse debattører og/eller intelligent design-tilhængere et brev til Folketinget, der opfordrede til at ignorere resolutionen, og endelig skrev vi som reaktion et åbent brev, der forsvarede resolutionen og advarede imod intelligent design. Alle tre tekster kan læses frit på nettet vi har for eksempel henvisningerne med i vores brev, der ligger på ateist.dk.

Med hensyn til Øhrstrøms synspunkter, som de kommer frem i hans indlæg:

1) Jeg mener heller ikke, at der nødvendigvis er en konflikt mellem religion og videnskab. Som jeg skrev, er der flere religiøse biologer, der ikke har noget problem med evolutionslæren. Problemet opstår, når visse religiøse grupper vil have deres skabelsesmyter ophøjet til videnskab.

2) Øhrstrøm mener, at vores naturvidenskabelige udvikling står i gæld til kristendommen det er jeg ikke enig i. Tværtimod mener jeg, at forskningen sandsynligvis kunne være kommet endnu længere, hvis ikke den havde været bundet op på en religiøs forklaring.

3) Forskellige filosofiske/metafysiske debatter kan være fine og stimulerende, men det gør dem ikke til videnskabelige fakta. Den advarsel, som Europarådet kommer med, er yderst relevant, når man ser på de sager, der har været, ikke kun i USA, men også i lande som England, Tyskland og Polen. Det bør selvfølgelig ikke være tilladt for en lærer at bilde sine elever hvad som helst ind.

Kære Øhrstrøm, jeg har ikke et problem med debat, men jeg har et problem med at ophøje religiøse idéer og pseudovidenskab til fakta. Jeg tror ikke på, at vi får en bedre og rigere undervisning ved også at tage tanker om alkymi, astrologi, eller at Jorden er flad og cirka 6000 år gammel, alvorligt.

Stinus Lindgreen,
ph.d.-studerende,
Lyngby Kirkestræde 6 A,
Lyngby