Prøv avisen
Debat

Interessen for den åndelige omsorg skal styrkes på de danske hospitaler

Lad os endelig få flere hospitalspræster og flere bibeler til hospitalerne, skriver Annette Langdahl og Grete Schärfe.

Berøringsangst er en af hindringerne for, at personalet på de danske hospitaler går i dialog med patienter om emner som tro, tvivl, angst og død. Derfor skal personalets opmærksomhed om patienternes åndelige behov skærpes, mener Dansk Kristelig Sygeplejeforening

”At medvirke til udvikling af åndelig/eksistentiel omsorg for patienter og borgere” er et af Dansk Kristelig Sygeplejeforenings mål. Vi arbejder på at nå det ved at udbrede kendskab til den nyeste sygeplejeviden på området og ved at støtte plejepersonalet i at udvikle kompetencer til denne vanskelige opgave.

Berøringsangst er en af hindringerne for, at personalet går i dialog med patienterne om emner som tro, tvivl, angst, meningsløshed og død. Og det gør det ikke nemmere, at det indimellem kan være svært at finde en bibel eller salmebog, når der er brug for det.

Derfor glæder det os at læse om Bibelselskabets initiativ til projektet ”Bibler til danske hospitaler” i Kristeligt Dagblad den 2. november og i seneste nummer af Bibelselskabets blad ”Bibelen og verden”. Her efterlyser flere hospitalspræster bibeler, og oversygeplejerske Rena Kopp fra Herlev Hospital hilser Bibelselskabets initiativ varmt velkommen.

Hospitalspræst Maria Baastrup udtaler, at unge patienter får et eksistentielt chok, når de rammes af alvorlig sygdom. Det bekræfter Pia Haakonsen, der som 27-årig blev ramt af livmoderhalskræft.

Hun fortæller, at hun blev stillet over for livets store spørgsmål om liv, død og mening og kunne have tænkt sig at bruge præsten som åndelig vejleder i sin kaotiske situation. Men sundhedspersonalet henviste hende i stedet til psykologer.

I dag er Pia rask og arbejder som sygeplejerske. Hun siger: ”Jeg arbejder på en akutafdeling, og vi er flere, som arbejder ud fra en plan om at optimere vores palliationsteam (forebyggelse og lindring af livstruende sygdom, red.) til sengeafdelingerne. Her må præsterne også gerne være mere synlige. Jeg har talt med mange andre, som også efterlyser et større fokus på det religiøse og metafysiske ude på afdelingerne.”

I Dansk Kristelig Sygeplejeforening oplever vi en tilsvarende interesse for åndelig omsorg blandt sygeplejepersonale.

For eksempel får vi jævnligt henvendelser fra sygeplejestuderende (og sommetider ph.d.-studeren- de), som søger litteratur om emnet via vores hjemmeside www.aandeligomsorg.dk.

Gennem hjemmesiden og andre initiativer arbejder vi på at mindske berøringsangsten over for det eksistentielle og religiøse. Vi ønsker at skærpe personalets opmærksomhed på patienternes individuelle åndelige behov og inspirere personalet til at skabe et rum, hvor det er trygt at sætte ord på sine eksistentielle tanker.

Hvis det lykkes, vil behovet for bibeler og samtaler med præsten så mindskes? Eller kunne det tænkes, at det ville øge efterspørgslen på bibeler og give overarbejde til hospitalspræsterne? Vi tror, det sidste vil være tilfældet. Så lad os endelig få flere hospitalspræster og flere bibeler til hospitalerne! Stor tak til Bibelselskabet for dette vigtige initiativ. Vi vil gerne ønske til lykke med projektet.

Annette Langdahl er master i etik og værdier i organisationer og sygeplejefaglig konsulent i Dansk Kristelig Sygeplejeforening. Grete Schärfe er hospicesygeplejerske og formand for Dansk Kristelig Sygeplejeforening