Har udenrigsministeren glemt kampen for religionsfrihed?

Det er afgørende, at Kristian Jensen, når han besøger Vietnam, fremmer synspunkterne på tros- og religionsfrihed, samtidig med at han taler om virksomheders samarbejde og dansk eksport, skriver generalsekretær i Dansk Missionsråd. Men er det mon sket?

"Sammen med Amnesty og Levende Menneskerettigheder har Dansk Missionsråd allerede i november 2015 henvendt sig til udenrigsministeren og gjort ham opmærksom på, at Vietnam var i færd med at vedtage en religionslovgivning, som ikke respekterer de internationale menneskerettighedskonventioner," skriver Jonas Adelin Jørgensen (th.)
"Sammen med Amnesty og Levende Menneskerettigheder har Dansk Missionsråd allerede i november 2015 henvendt sig til udenrigsministeren og gjort ham opmærksom på, at Vietnam var i færd med at vedtage en religionslovgivning, som ikke respekterer de internationale menneskerettighedskonventioner," skriver Jonas Adelin Jørgensen (th.). Foto: Miriam Dalsgaard/Polfoto/Privatfoto.

I dag er international tros- og religionsfrihedsdag. I sit regeringsgrundlag har den danske regering fokus på at ville styrke religionsfrihed internationalt, men det virker, som om emnet er gået i glemmebogen.

Udenrigsminister Kristian Jensen (V) har for nylig besøgt det danske programsamarbejdsland Vietnam. I den forbindelse udtalte han på sin Facebook-profil:

”Jeg skal ud for at styrke danske virksomheders samarbejde og dansk eksport til et af de mest interessante markeder i Asien. Og samtidig tale med ngo’er om menneskerettigheder og styrket civilsamfund.”

Vi håber begge dele vejer lige tungt – både interesser og værdier.

I Vietnam er der nemlig netop nu stor grund til at fokusere på rettigheder og civilsamfund. I 2013 fik Vietnam en moderne forfatning, og siden da er flere nye lovkomplekser blevet udarbejdet. I løbet af det seneste år har Vietnams nationale forsamling arbejdet på en lov om religion, og den 17. august præsenterede præsident Nguyen Thi Kim Ngan loven, som den nationale forsamling ventes at godkende i løbet af oktober og november 2016.

Den nye lovgivning indeholder en række restriktioner for tros- og religionsfrihed. Den nye forfatning anerkender tros- og religionsfrihed som en individuel rettighed, men den nye lovgivning gør friheden vanskelig i praksis. Der er krav om registrering og kontrol fra statens side, som ikke svarer til ånden i de internationale konventioner om borgeres rettigheder (ICCPR).

For eksempel har en religiøs gruppe kun rettigheder, hvis den anerkendes som en gruppe af myndighederne, og uden registrering har grupper eller individer ikke krav på tros- og religionsfrihed. Registreringsprocessen er yderst kompleks, og lovgivningen indeholder ingen begrænsning i forhold til, hvornår og hvordan myndigheder må blande sig i religiøse gruppers interne anliggender.

Der er med andre ord tale om en lovgivning, som langt fra lever op til kravene i de internationale konventioner.

Sammen med Amnesty og Levende Menneskerettigheder har Dansk Missionsråd allerede i november 2015 henvendt sig til udenrigsministeren og gjort ham opmærksom på, at Vietnam var i færd med at vedtage en religionslovgivning, som ikke respekterer de internationale menneskerettighedskonventioner. I sit svar fra juni 2016 anerkender udenrigsministeren, at der er udfordringer, og at danske myndigheder vil følge op på udviklingen.

Vietnam har vel at mærke selv skrevet under på internationale menneskerettighedskonventioner (ICCPR) i 1982. Vi mener, at Danmark i sit internationale engagement grundlæggende skal fremme respekt for og anerkendelse i praksis af menneskerettigheder, specielt i forhold til danske programsamarbejdslande, som Danmark generøst støtter gennem handel og udvikling.

Derfor er det afgørende om ministeren, når han så besøger Vietnam, fremmer synspunkterne på tros- og religionsfrihed, samtidig med at han taler om virksomheders samarbejde og dansk eksport.

Er det mon sket?

Jonas Adelin Jørgensen er generalsekretær i Dansk Missionsråd.