Prøv avisen
Debat

Islam og terror. Virkeligheden harmonerer ikke med eksperts udsagn

"Jeg kunne for islam ønske, at medierne i større omfang end nu benævnte, hvilke grene af islam der står bag en given terrorhandling. Sådan at ikke hele religionen islam udsættes for had," siger Peter Apollo.

Begrebet Islam skal nuanceres, når det sættes i forhold til terror, mener Peter Apollo

EN ARTIKEL her i avisen den 17. februar omhandlende terroristers udøvelse af terror i religionens navn, studsede jeg over et par udtalelser som religionssociolog Brian Arly Jacobsen blev citeret for.

Han sagde blandt andet, at der ”inden for alle religiøse retninger (...) kan findes belæg for at gå i hellig krig”.

Jeg indrømmer gerne, at jeg ikke er tilstrækkeligt belæst i alle verdens religioners hellige bøger til at kunne af- eller bekræfte dette udsagn. Jeg er bedst bekendt med Det Nye Testamente - og der finder jeg ikke belæg for udsagnet.

Mere interessant end, hvad der kan findes belæg for i de hellige bøger af legitimering til udførelse af terror, synes også at være, hvad der faktisk udføres af terror. Og med hvilken ”forklaring”.

Jeg blev derfor mere optaget af Brian Arly Jacobsens påstand, hvor han ”afviser at muslimer skulle stå bag en større del af verdens terror end andre grupper”. Han henviser blandt andet til en opgørelse i Global Peace Index.

Brian Arly Jacobsens udsagn harmonerer ikke helt med det indtryk, jeg har fået ved almindelig læsning i de skrevne nyheder, radiolytning og tv-kiggeri. Men måske jeg har taget fejl. Jeg har derfor valgt at bruge nettet og har søgt på Global Peace Index og har der (www.visionofhumanity.org) blandt andet kunne aflæse følgende i deres statistikker: I året 2000 var politiske og nationalistiske ideologier som forklaring på terrorisme mest fremtrædende.

Det har dog ændret sig løbende. I de seneste cirka fem år udgør religiøst begrundet terror mere end dobbelt så meget, som de to andre kategorier tilsammen. En anden statistik viser, at 66 procent af døde efter terror i 2013 (i tilfælde, hvor terrorristorganisationen er kendt) var ofre for fire grupper, der alle bekender sig til en gren af islam. De samme fire grupper er samtidig de mest ”dødbringende” terrorgrupper i de seneste 15 år. På en liste over ”de 50 værste terrorangreb i 2013” er, så vidt jeg kan se på listen, mindst 40 funderet i en gren af islam.

De ovenfor nævnte statistikker forekommer mig ikke at harmonere med religionssociologens udsagn. Og lad mig her indrømme: Jeg har ikke læst den fulde rapport, men citerer fra statistikker i rapporten.

Mit ærinde er ikke at stigmatisere islam. Men jeg synes at have bemærket en tendens til i den offentlige debat - når noget ondt sker i en gren af islams navn - hurtigt at nævne, at ”det er lige dårligt, hvad enten det er den ene eller den anden religion”. Og det er sandt. Men det er efter min bedste overbevisning ikke rigtigt, hvad religionssociologen hævder, at afvise, at muslimer står bag en større del af verdens terror end andre grupper.

Jeg kunne for islam ønske, at medierne i større omfang end nu benævnte, hvilke grene af islam der står bag en given terrorhandling. Sådan at ikke hele religionen islam udsættes for had.

Det fortjener den ikke. Som kristen kunne jeg ønske, at medierne i højere grad turde beskrive virkeligheden - og forskellene. Det er jeg sikker på, vi alle er bedst tjent med.

Peter Apollo, familieterapeut, Kildebakken 10, Ry