Forfatter og muslim: Koranen er en selvstændig åbenbaring

Som muslim tror jeg på, at Koranen – ligesom Mosebøgerne, Davids Salmer og Jesu Evangelium – har sin oprindelse i Bogens Moder, summen af Guds vejledning til menneskeheden, skriver Aminah Tønnsen i debat om Koranens oprindelse

Aminah Tønnsen er er forfatter til blandt andet ”Islam – Koran, Hadith, Sharia”. Arkivfoto.
Aminah Tønnsen er er forfatter til blandt andet ”Islam – Koran, Hadith, Sharia”. Arkivfoto. . Foto: Nima Stock/Ritzau Foto.

I en kronik den 28. juli fremfører professor emeritus Mogens Müller blandt andet, at ”Koranen har hentet sit indhold fra Bibelen”. Tidligere har han fremført, at ”Koranen står i gæld til de bibelske fortællinger”. Sognepræst Morten Rydal har skrevet om ”Koranens kristne forhistorie” og ment, at ”Koranen begyndte som en kristen bog”.

Det skurrer i mine øren, for som muslim tror jeg på, at Koranen – ligesom Mosebøgerne, Davids Salmer og Jesu Evangelium – har sin oprindelse i Bogens Moder, summen af Guds vejledning til menneskeheden. Dele af denne ur-vejledning er med mellemrum nedsendt til udvalgte personer, der fik til opgave at videregive budskabet til deres samtidige.

Koranen nævner 25 profeter ved navn, hvoraf de 21 også nævnes i Bibelen. Koranens fortællinger om disse profeter adskiller sig en kende fra Bibelens; men Koranen præciserer, at alle profeter har prædiket det samme budskab, nemlig troen på én almægtig, nådig og barmhjertig gud, alverdens skaber og opretholder.

Koranen fortæller, at den er nedsendt for blandt andet at bekræfte denne kerne, det vil sige den rene monoteisme.

Ligesom Jesus gjorde op med en række gammeltestamentlige regler, så lemper Koranen nogle af Moselovens regler, som for eksempel strafferetlige regler, spiseregler, forskrifter for sabbatten og regler for kvinders urenhed i forbindelse med menstruation.

Sluttelig er Koranen nedsendt for at minde menneskene om noget af det, de i tidens løb har glemt eller overfortolket, som eksempelvis billedforbuddet, arvesynden og gudsforståelsen.

For muslimer er der derfor intet mærkværdigt i, at de forskellige skrifter langt hen ad vejen indeholder de samme forskrifter for ret og uret og de samme for-tællinger om profeterne. Det er tydeligt, at Muhammed snarere skal ses som en reformator og kritiker af det bestående end som en stifter af en ny religion; men hvis man omtaler Koranen som ”en slags genskrevet bibel” forfattet af Muhammed, ignorerer man åbenbarings-aspektet og dermed Koranens helt unikke status som Gud vejledning til menneskeheden.

Det meget omtalte Birmingham-manuskript, som Morten Rydal nævner i sin kronik den 9. juli, er af forskere dateret til et sted mellem år 568 og 645. Dette passer fint med, at åbenbaringerne ifølge islamisk tradition blev nedskrevet i takt med, at profeten Muhammed modtog åbenbaringer mellem år 610 og 632, og at alle disse nedskrevne og udenadlærte brudstykker blev samlet til ét skrift inden for de første to år efter profeten Muhammeds død, under den første kalif, Abu Bakr. Den senere tredje kalif, Uthman, sørgede blot for at udfærdige kopier af Abu Bakrs første samlede eksemplar.

Birmingham-manuskriptet bekræfter således islamisk traditions fremstilling af hændelserne omkring Koranens tilblivelse – og ikke, at Koranen eksisterede før Muhammed.

Tro er et spørgsmål om tillid til, at den vejledning, man føler sig forbundet med, er noget ganske særligt, selvom man i sidste ende ikke kan bevise en tøddel.

Tro skal erfares, og har man dybt inde i sind og hjerte erfaret, at et bestemt budskab giver én glæde og fred i sjælen og hjælper én igennem livets op- og nedture, så har man fundet sin egen sandhed – uanset hvad andre, læg som lærd, måtte mene derom.

Mangfoldighed er en nådegave fra Gud. Vi tjener den fredelige sameksistens bedst ved at respektere denne mangfoldighed, så den bliver et berigende element i hverdagen på trods af vores indbyrdes forskelligheder.

Aminah Tønnsen er er forfatter til blandt andet ”Islam – Koran, Hadith, Sharia”.