Prøv avisen

Islamkritisk Netværk lægger hindringer i vejen for mission blandt muslimer

Et svar fra Danske Kirkers Råd på et brev fra 138 muslimske ledere har rejst en omfattende debat om dialog mellem kristne og muslimer

DA DANSKE KIRKERS RÅDS svar på de 138 muslimske lederes brev A Common Word den 10. april blev offentliggjort på forsiden af Kristeligt Dagblad var Katrine Winkel Holm bogstaveligt talt inde i billedet med sin uforbeholdne kritik. Nu er Winkel Holm ude med riven igen i Kristeligt Dagblad den 22. april denne gang med direkte adresse til rådets formand, Anders Gadegaard.

Gadegaard kompromitterer Winkel Holm og ligesindede og skader den danske folkekirkes ære. For at beskytte folkekirkens ære opfordres hans biskop til at udstyre ham med en næse på grund af hans udtalelser. Det må virkelig undre, at vi i en tid, hvor ytringsfriheden lovprises og ikke må begrænses af hensynet til nogen profets ære, skal opleve, at Winkel Holm nu forsøger at lægge bånd på Gadegaards ytringer af hensyn til folkekirkens ære.

HVAD ER DET SÅ for nogle ærekrænkende udtalelser, den formastelige præst har fremsat? Her er ikke plads til at behandle alle præstens teologiske forsyndelser. En af de centrale anklager er, at han givet udtryk for, at muslimer og kristne har et fælles fundament i troen på den ene Gud som herre og skaber. Ifølge Winkel Holm har Gadegaard dermed bragt sig i konflikt med alle folkekirkens bekendelser, hvilket jo er en så alvorlig sag, at det kan koste kjole og krave.

Inden Winkel Holm går helt i selvsving, er det imidlertid på sin plads at minde om, at islam i Den Augsburgske Bekendelse nok fordømmes, men ikke fordi muslimerne tilbeder en anden gud end kristne gør, men fordi islam betragtes som et kætteri, altså fordi muslimerne lærer forkert om Gud. I virkeligheden er det altså ikke Gadegaard, men Winkel Holm, som på dette punkt har et problem i forhold til et af folkekirkens bekendelsesskrifter.

DA ISLAMKRITISK NETVÆRK, som Winkel Holm hører til, er begyndt at interessere sig for mission blandt muslimer, vil jeg minde om, at det netop i år er 100 år siden, at den tyske teolog Martin Kähler udtalte, at mission er teologiens moder og en ledsagende manifestation af kristen mission.

Lytter vi til de missionærer inklusive højtuddannede teologer som står i det konkrete missionsmøde med muslimer, så tager de allerfleste af dem, som jeg har mødt eller læst om, i deres forkyndelse af evangeliet udgangspunkt i, at muslimer og kristne er fælles om troen på den ene Gud. De gode nyheder er, at denne ene Gud har åbenbaret sig i Jesus Kristus og stadig møder os ved sin Ånd, hvilket fører frem til et helt andet billede af Gud, end det muslimerne har.

De allerfleste af de konvertitter fra islam til kristendom, som jeg som missionær har mødt i Afrika, har heller ikke haft en oplevelse af, at de som kristne er begyndt at dyrke en anden Gud, end de gjorde som muslimer, men at de i mødet med Jesus Kristus har lært Gud at kende som deres himmelske far. At fastholde Winkel Holms synspunkt om to forskellige guder i islam og kristendom er ikke blot teologisk dybt problematisk, men ville også lægge unødvendige hindringer i vejen for mission blandt muslimer.

Mogens S. Mogensen,
konsulent og ekstern lektor,
N.J. Holms Park 55,
Christiansfeld