Prøv avisen
Debat

Koranens Gud legitimerer vold mod kvinder

Der er så at sige frit slag mod kvinder i Islam, skriver Birgit Bertung. Modelfoto. Foto: Jasmin Merdan/Scanpix

Koranen er én lang nedvurdering af kvinder indtil vold. Ifølge Islam kan der desuden ikke ske noget i verden, hvis ikke det er Guds vilje, og derfor bliver ansvaret for eventuelle voldsgerninger frataget fra den enkelte muslim, skriver forfatter.

TAK FOR GODE debatindlæg i Kristeligt Dagblad den 16. december som svar på artikel om Louise Lund Liebmanns ph.d-afhandling den 9. december om såkaldt æresvold mod kvinder i muslimske familier kontra vold i de etnisk danske. 

Læs de to debatindlæg her og her. 

De tre indlæg er imidlertid overvejende empirisk funderede og handler derfor om praktiske eksempler - fint nok, men årsagen til volden er det centrale. Kun den meget korte ”Vold som kultur” af Nicolai Sennels rammer rent ind på årsagen. Det er imidlertid ikke nok at anføre kultur som begrundelse for volden, hvad han da heller ikke gør.

Hovedproblemet er, at volden doceres i selve Koranens religiøse dogmer, og dem kan man som troende ikke omgå. Muslimernes ”hellige bog”, som hverken politikere eller mange andre desværre kender ret meget til, er én lang nedvurdering af kvinder indtil vold.

Der står således, idet Koranen generelt henvender sig til mænd, netop fordi kvinder kun er deres uselvstændige tilbehør: ”Mænd står over kvinder, fordi Gud har givet nogle fortrin frem for andre (...). De kvinder, der handler ret, er lydige og vogter det skjulte, fordi Gud vogter det (...). De, fra hvem I (mændene) frygter genstridighed, skal I formane, lade alene i sengen og slå” (4, 34).

Så er der så at sige frit slag mod kvinder. I min bog ”Islam kontra kristendom og de utroværdige ceremonier, ritualer og symboler” er der utallige koran-citater om de samme holdninger med lidt varierende udformninger, som man kan læse, hvis man ikke har tid til hele Koranen - og nej, de er ikke taget ud af en sammenhæng, men repræsenterer tværtimod en gennemgående holdning.

En saudiarabisk minister har således engang udtalt, at han da selvfølgelig slog sin kone, endda selvom hun intet galt havde gjort - men forebyggende! En sådan tankegang er svær at kapere i vestlige lande, fordi den netop ikke blot er udtryk for, at en mand bliver aggressiv indtil vold, fordi han er beruset, forsmået eller bare ikke har fået sin vilje. Han har ingen legitim begrundelse, hverken i lovgivningen eller religionen, mens Koranen er lov i muslimsk styrede lande.

Problemet er, at det, der sker i verden, for eksempel vold mod kvinder, kan ifølge islam overhovedet ikke ske, hvis det ikke er Guds vilje. Eksempelvis står der om den generelle vold indtil drab mod de vantro: ”Dræb dem, hvor I end finder dem” (4, 89), og ”I dræbte dem da ikke, Gud dræbte dem” (8, 18). En sådan determinisme, hvor alt er bestemt udefra, gør altså den enkelte muslim så at sige uskyldig - en helt anden måde at tænke på end i den vestlige verden, og en meget farlig tankegang.

Den stemmer desværre fuldstændig med, hvad vi ser i Islamisk Stats hærgen - ellers kunne disse mennesker simpelthen ikke gøre deres ugerninger. Heldigvis er de fleste muslimer ikke særlig fundamentalistiske!