Israel ved, hvordan ørkener kan blomstre

Udviklingsministeren burde lære af Israel, i stedet for at foreslå at flytte befolkninger i ørkenområder til frodigere områder

,Udviklingsminister Christian Friis Bach (R) har foreslået at hjælpe befolkninger i ørkenområder med at flytte mod frodige områder, skrev Kristeligt Dagblad den 2. maj

LÆS OGSÅ: Bør man opgive ørkenfolket?

Det kan der være delte meninger om. Ser man for eksempel på resultaterne fra Israels arbejde med at frugtbargøre tørkeområder, skulle man tænke omvendt og sætte alt ind på med relativt enkle midler at udnytte regnvand, når det falder, og grundvand, hvor det eksisterer til sidste dråbe. Det kan man finde i Negev-ørkenen i Israel, som udgør mere end halvdelen af landet, og som er en livsvigtig ressource for fremtidens befolkningseksplosion.

LÆS OGSÅ: Sandet kvæler de fattiges landbrug

På mønsterbrug langs ørkenstrækningen grænsende til Jordan høster Israel grøntsager og blomster efter økologiske dyrkningsprincipper, som måler sig med de ypperste i verden. Vandet opsamles i kæmpe bassiner, når og hvis regntiden indfinder sig, og vandet fordeles ud til landbrugene ved hjælp af drypvanding, som drives af simple pumper, der cirkulerer vandet rundt i tynde underjordiske plasticrør i en slags evighedskredsløb.

Metoden har Israel eksporteret til tørkeramte områder i Asien, Afrika og Sydamerika med stor succes. Der er bestandigt bud fra tredjeverdenslande efter israelske miljøhåndværkere, der sætter ørkenbefolkningerne ind i brugen af drypvandsteknikken. En teknik, som man havde mulighed for at stifte bekendtskab med på den store miljøkonference i København COP15 i 2009.

En af disse eksperter kommer til København under den jødiske kulturfestival, som begynder søndag den 10. juni og er åben for alle. Her kan man høre David Brand fra miljøorganisationen Keren Kajemet LeIsrael udlægge nogle af de programmer, der anvendes til bekæmpelse af tørkeområder.

Udviklingsministeren skulle give sig tid til at aflægge et besøg på den jødiske kulturfestival og eventuelt få inspiration til løsning af et problem, som før eller senere vil blive overhængende, hvis ikke der samarbejdes bredt hen over landegrænserne med skyldig hensyntagen til beduin- og nomadekulturer.