Israel gør intet ulovligt ved at bygge boliger på Vestbredden

Det er en myte, at der findes ”ulovligt besatte områder” på Vestbredden. Men den politiske modstand mod Israels bosættelser forveksles desværre med juridiske fakta og skaber had til jøder, skriver Yvette Espersen, redaktør på israel-info.dk

Israelske bosættere på Vestbredden demonstrerer med et krav om, at den israelske regering opfører flere bosættelser.
Israelske bosættere på Vestbredden demonstrerer med et krav om, at den israelske regering opfører flere bosættelser. .

I DAGENE efter valget i Israel læser vi i artikler og hører fra såkaldte eksperter, at Netanyahus og dermed Israels bosættelsespolitik er ulovlig.

Men Israel gør intet ulovligt ved at bygge boliger på Vestbredden. Sådan er de juridiske fakta. Og fordi usandheder bliver sagt rigtig mange gange, er mange af den opfattelse, at det må være sandheden. Men det er meget langt fra sandheden.

Den komplicerede Israel-Palæstina-konflikt er fyldt med følelser. Desværre er den historisk og juridisk rigtige fortælling om oprettelsen af staten Israel fyldt med myter.

Juridisk set findes der nemlig ingen ”ulovligt besatte områder”. Derimod findes der omstridte områder, som de kaldes i de fleste af de juridiske dokumenter. Israel bryder således ingen international lov, som det jævnligt siges, for var dette sagen - hvilken lov er det så egentlig, der brydes?

Man henviser tit til FN's Generalforsamling, men resolutioner vedtaget i FN's Generalforsamling har ikke status af international lov. Og hvis der var en lov, der blev brudt, hvorfor er Israel så aldrig blevet stillet for en domstol? Det er jo netop, fordi der ikke findes en ”international lov”, som Israel har brudt.

ANDERLEDES FORHOLDER det sig, når det drejer sig om FN's Sikkerhedsråds resolutioner - specielt Resolution 242 af 22. november 1967 - men selv i denne forbindelse kan Israel siges fuldt ud at have levet op til resolutionen, for man holder et stykke land i et område, hvor der endnu ikke er indgået nogen fredsslutning mellem tidligere fjender, og hvor der ikke er fastlagte og anerkendte grænser - det vil sige ”omstridte” områder. Det er også derfor, man ikke kan henvise til Genve-konventionen, for områderne er hverken besatte eller palæstinensiske.

Man kan altså politisk mene, at bosættelserne er uantagelige, men det er ikke det samme som at sige, at de er ulovlige. Det er vigtigt, at politiske udmeldinger ikke må forveksles med sandheden eller juridiske fakta.

Det er blevet således, at de to ord jødiske bosættelser har lagt et enormt politisk pres på Israel for at få landet til at standse byggeriet. Ja, faktisk er hele bevægelsen for at gøre den jødiske stat illegitim baseret på den ene beskyldning, at besættelsen af Vestbredden er stridende mod international lov.

Israel har en grundfæstet, lovlig ret til området - som juridisk indbefatter Balfour-deklarationen af 1917, San Remo-deklarationen af 1923, Folkeforbundets mandat og FN's charter. Hertil kommer, at Oslo-aftalerne ikke indeholder noget forbud overhovedet mod at opføre bygninger i de dele af territoriet, som der er enighed om er under Israels kontrol.

Men hvad nu, hvis bosættelserne ikke strider mod international lov? Hvad nu hvis den almindeligt brugte sætning ”de besatte palæstinensiske områder” ikke har nogen lovmæssig understøttelse?

At man gentager og citerer den allestedsnærværende verdensopinion om Israel er i stedet med til at skabe had til Israel og jøder. Hvis man havde talte juridisk sandt om disse omstridte områder og prøvet på internationalt plan at få de palæstinensiske arabere til at forstå sandheden - i stedet for at gå med på deres egne fortællinger om, at Israel stjal deres land, så kunne situationen måske havde været ganske anderledes.

Yvette Espersen er redaktør på israel-info.dk