Prøv avisen
Debatinterview

Høgh om Stjernholm: Jeg tror faktisk, han lytter og anerkender en anden måde at se tingene på

Præst Marie Høgh og Anders Stjernholm respekterer hinanden for at lytte til modpartens argumenter, selvom de er dybt uenige om kristendommens rolle i samfundet.

Bølgerne gik højt i debat om udmeldelser af folkekirken, hvor formand Anders Stjernholm stod i spidsen for Ateistisk Selskabs kampagne, og sognepræst Marie Høgh kaldte ateisterne ”umådelig frelste” og ”bekvemme kristendomsfornægtere”. Men lærte de noget af debatten, og kan de sige noget pænt om hinanden?

Anders Stjernholm, talsmand for Ateistisk Selskab og folketingskandidat for Alternativet

Har du lært noget af debatten om udmeldelser af folkekirken?

"At nogle mennesker er så ivrige for at forsvare deres position, at de vil gribe til hvilket som helst halmstrå. Jeg er blevet mere bevidst om, hvordan og hvornår jeg skriver indlæg og kommer med ytringer. Jeg forsøger at holde fokus på modpartens bedste argument og samtidig skrive ud fra en bevidsthed om, at mange fokuserer på mit dårligste."

Hvorfor tror du, at denne debat vakte så stor opsigt?

"Simpelthen fordi Ateistisk Selskabs kampagne kostede folkekirken kroner og ører. Og så fordi religionsdebatten kom ned på gadeplan i stedet for at være en højpandet snak mellem lærde inden for universitetsverdenens høje vægge."

Har debatten flyttet noget?

"Spørgsmålet om religion og folkekirke er bestemt blevet en større del af folks bevidsthed og har fået flere til at tænke noget mere, når de går forbi en kirke."

Har dine egne synspunkter til emnet ændret sig?

"Ateister og akademikere har kontaktet mig og påpeget, hvor jeg er gået galt i byen. Men mine modparters argumenter i debatten er jo ikke nye."

Hvad var Marie Høghs bedste argument?

"Jeg deler hendes bekymring for islams fremgang. Men vi er vidt uenige om værktøjet til at bremse dommedagstankegangen i religionen."

Har hun ikke en pointe i, at det er ateismens myte, at mennesket kan leve som iagttager i et neutralt, hvidt rum?

"Ingen mennesker er neutrale. Man går ind i det tomme rum og gør det til det, man ønsker, det skal være. Vi har aldrig påstået, at ateismen lever i et neutralt rum. Ateismen, som jo ikke er en isme, handler ikke om andet end at afvise den anden isme, teismen."

Hvis du skal sige noget pænt om Marie Høgh, hvad skal det så være?

"Jeg har mødt hende et par gange, og hun virker faktisk mere lydhør end andre på den fløj. Marie Høgh forsøger i det mindste at forstå sin modpart. Den tilgang er der brug for i debatten."

Det er tid til nytårsforsætter. Som debattør, hvad vil du blive bedre til i 2017?

"Jeg skal blive bedre til at kommunikere mine følelser, som jeg hidtil har ment bør stå uden for argumenterne og kan virke aggressivt. Folk som mig regner på ting i stedet for at mærke dem. Men måske kan jeg nå flere ved at inddrage de rigtige følelser i argumenterne."
 

Marie Høgh, sognepræst, Lynge-Uggeløse

Har du lært noget af debatten om udmeldelser af folkekirken?

"Atestistik Selskab har jo vind i sejlene og har et tydeligt budskab, der fører til, at mange melder sig ud. Fra kirkens side kunne man på samme måde være mere tydelig med, hvad kirken er."

Hvorfor tror du, at debatten vakte så stor opsigt?

"Fordi præsterne begyndte at gå i panik, da medlemmerne forsvandt. Medlemmer, som de i forvejen har svært ved at nå ud til. Der er en stor forargelse blandt præster, fordi det har været så nemt for ateisterne at ramme et meget ømt sted. Men vi må gribe i egen barm og indse, at folkekirken selv har svigtet."

Har debatten flyttet noget?

"Ja, den har sat bevægelse i folks tanker om troen som et eksistensgrundlag. Men hvis de virkelig mener noget med deres ateisme, skulle Anders Stjernholm og co. gå lige så hårdt efter islam som efter kristendommen. Der er ikke noget mere ufarligt end at kritisere folkekirken. Det er tøsedrengeagtigt."

Har dine synspunkter ændret sig?

"Nej, men jeg er blevet mere opmærksom på, hvilke udfordringer vi står med som præster og som kirke. Hvordan kan vi blive lige så klare i budskabet omkring evangeliet. Jeg har lært at formulere mine holdninger på en ny måde over for folk i opposition. Det er en sund konfrontation."

Hvad var Anders Stjernholms bedste argument?

"Jeg må give ham kredit for også at være efter muslimer og folk fra Jehovas Vidner, og for at de tager sig af frafaldne og tilbyder dem et rum og et fællesskab. Det er jo deres måde at gøre det på uden evangeliet, og det er fint, for folk må jo selv bestemme, om de tror. Jeg mødte Anders Stjernholm til en demonstration mod Hizb ut-Tahrir, og det er tydeligt, at vi deler samfundets værdier og en grundlæggende måde at se på mennesket på."

Bølgerne er gået højt i debatten om udmeldelser. Kan du sige noget pænt om Anders Stjernholm?

"Jeg tror faktisk, han lytter og anerkender en anden måde at se tingene på. Og så kæmper han også for at bevare vores frie samfund og religionsfrihed. Det fineste møde med ham var den råkolde novemberdag til demonstrationen."

Hvad vil du blive bedre til som debattør næste år?

"Der er nogle debatter, som jeg skal passe på ikke at lade mig anfægte for meget af. Jeg vil blive bedre til at slukke for telefonen og læse et dameblad noget oftere. Og så vil jeg bestræbe mig på ikke at virke som en rød klud i øjnene på mine modstandere. Hvis man vil plante et frø, skal det gøres nænsomt og på en måde, hvor man tager højde for, hvad modstanderens indsigelser vil være."