Bibelrefleksionen Ordet skrives af pastor emeritus Frede Møller. 

Jesu vej er ikke smertefri

”I ved ikke, hvad I beder om. Kan I drikke det bæger, jeg skal drikke?” 
Matthæusevangeliet 20, 22

”Ja, det kan vi”, svarede de to Zebedæussønner, Jakob og Johannes, frimodigt på Jesu spørgsmål. Det er så tydeligt, at de ikke anede, hvad de bad om.