Jobfesten er i fuld gang. Men er de socialt udsatte inviteret med?

Med en historisk lav ledighed fortsætter jobfesten på det danske arbejdsmarked. Men hvem er egentlig inviteret med, skriver landsforeningen Arbejde Adler

”Det danske samfund står lige nu med særdeles gunstige vilkår for at kunne inkludere de grupper i samfundet, som ellers ser sig ekskluderet fra arbejdsmarkedet,” skriver debattører.
”Det danske samfund står lige nu med særdeles gunstige vilkår for at kunne inkludere de grupper i samfundet, som ellers ser sig ekskluderet fra arbejdsmarkedet,” skriver debattører. Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix.

Danske medier er for tiden fulde af gode nyheder om den høje beskæftigelse og virksomhedernes store efterspørgsel på arbejdskraft.

Ifølge Danmarks Statistik er ledigheden på 2,8 procent af arbejdsstyrken, hvilket er det laveste niveau siden november 2008. Samtidig går det godt for dansk økonomi.

Ifølge statsministerens nytårstale er Danmarks økonomi ”bomstærk”, men der mangler arbejdskraft til at holde opsvinget i gang. Der er med andre ord både behov og god mulighed for at få alle med på arbejdsmarkedet. Men det lykkes kun med en åben fest med jobs, som reelt matcher den del af arbejdsstyrken, der stadig står uden for arbejdsmarkedet, for eksempel de hjemløse og andre socialt udsatte.

Det nationale forsknings- og analysecenter for velfærd, VIVE, gennemførte i 2021 en undersøgelse af sociale tilbuds arbejde med at understøtte beboernes deltagelse i uddannelse og beskæftigelse.

Undersøgelsen var bestilt af Socialstyrelsen og Arbejde Adlers forsorgshjem, Dalhoffsminde, deltog som case. Vi var glade for at blive inddraget, for Landsforeningen Arbejde Adler har faktisk arbejdet med beskæftigelsesområdet i over 110 år.

Siden foreningens stiftelse har vi arbejdet ud fra det synspunkt, at alle mennesker kan noget, som de også skal have mulighed for bidrage med og oppebære en indtægt på. Det gælder selvfølgelig også hjemløse. Vi tilbyder derfor vores beboere at deltage i lønnet meningsfuldt arbejde på vores forsorgshjem, ligesom vi samarbejder med lokale kommuner og arbejdspladser om praktikker og lønnet arbejde til beboerne.

Det danske samfund står lige nu med særdeles gunstige vilkår for at kunne inkludere de grupper i samfundet, som ellers ser sig ekskluderet fra arbejdsmarkedet.

Dorte Schiønning Andersen og Vibeke Rasmussen

Sekretariatschef og Sekretariatsmedarbejder i Landsforeningen Arbejde Adler

Vores lange erfaring med at tilbyde beboere på forsorgshjem arbejde viser, at selv i en meget kaotisk livsfase har de allerfleste af os lyst til og glæde af at bidrage i et arbejdsfællesskab. Kompetencer i håndtering af værktøj og maskiner erhverves hurtigt med den rette støtte og oplæring, gamle kompetencer støves af, det opleves meningsfuldt at producere ting med reel værdi, arbejdsfællesskabet skaber mulighed for at lære og lære fra sig og så videre.

Frem for alt finder stolthed og håb for fremtiden vej til den enkeltes oplevelse af sin livssituation. Men der skal være noget at have håbet i. Når man for eksempel efter tre måneder på forsorgshjem har oparbejdet en arbejdsevne på 30+ timer om ugen, er det ikke urimeligt at lægge planer om et lønarbejde på almindelige vilkår.

Det danske samfund står lige nu med særdeles gunstige vilkår for at kunne inkludere de grupper i samfundet, som ellers ser sig ekskluderet fra arbejdsmarkedet. Nogle forsorgshjemsbeboere vil med deres uddannelse og/eller erhvervserfaring kunne træde direkte ind på arbejdsmarkedet.

Andre vil kunne integreres gennem relevant jobdesign, hurtig og billig kvalificering via arbejdsmarkedsuddannelserne, ved oprettelse af fleksjob med videre. At få inddraget mennesker med hjemløseerfaring på arbejdsmarkedet vil betyde et socialt og helbredsmæssigt løft for dem og for deres familier – og det vil give virksomhederne den hårdt tiltrængte arbejdskraft. Giv dem chancen.

Dorte Schiønning Andersen er sekretariatschef og Vibeke Rasmussen er sekretariatsmedarbejder i Landsforeningen Arbejde Adler.