Prøv avisen

Købesex er ikke en menneskeret

Hvis vi fortsætter tankegangen, kan vi vel forvente et krav om, at handicappede i ligeberettigelsens navn får hjælp til at drikke sig en kæp i øret, skriver Stig Grenov, international sekretær for Kristendemokraterne Foto: colourbox.com

Hvis seksuel tilfredsstillelse er en klinisk vare, som kommunen har pligt til at levere, kan den ansatte medarbejder så selv udføre jobbet, spørger Stig Grenov, Kristendemokraternes internationale sekretær

Dansk Handicap Forbund, DHF, kæmper for, at kommunalt ansatte fortsat skal hjælpe handikappede med prostitutionsbesøg.

Men det mener Kristendemokraterne er en grov udnyttelse af andre menneskers ulykke. Myten om den lykkelige udbyder af seksuelle ydelser står i skarp kontrast til de svære psykiske og fysiske lidelser, som blandt andet SFI og Socialstyrelsen påpeger. Det er ikke en menneskeret at have sex med et andet menneske.

LÆS OGSÅ: Socialdemokrat: Prostituerede skal ud af prostitution

At DHF opfatter prostitutionsbesøg som en behandlingsform til handicappede, nærmer sig det groteske. Hvis seksuel tilfredsstillelse er en klinisk vare, som kommunen har pligt til at levere, kan den ansatte medarbejder så selv udføre jobbet? Hvor handikappet skal personen i øvrigt være, for at have krav på hjælp til at kontakte en prostitueret? Og skal det offentlige så også screene kunderne for luderne, så de ubehagelige mænd sorteres fra?

Hvis vi fortsætter tankegangen, kan vi vel forvente et krav om, at handicappede i ligeberettigelsens navn får hjælp til at drikke sig en kæp i øret. Det er pudsigt nok ikke et argument, der høres i alkoholdebatten.

LÆS OGSÅ: LA: Forbud mod købesex har ingen positiv effekt

Cirkusset må stoppe her. Samfundet må gøre op med den uendelige Det er vel nok synd for mig-holdning. Det er ikke en kommunal opgave at sørge for borgernes seksuelle tilfredsstillelse.

Prostitution er en forlystelsesindustri, som samfundet ikke skal bruge ressourcer på at støtte. Og i øvrigt skal offentligt ansatte ikke tvinges til at hjælpe med en ydelse, de selv af etiske grunde vil afsværge.

Tillad mig at give et højt hurra for en regering, der kæmper for kvinders ve og vel, når den taler imod, at kommunalt ansatte kan foranledige kontakt til prostituerede.