Kære minister. Giv folkeskolen tilbage til lærerne i 2017

Kære Merete Riisager. Vi, Danmarks lærere, vil rigtig gerne inviteres med til forhandlingsbordet, når der skal udstikkes nye regler og retningslinjer

”Mit håb her ved årsskiftet er, at du og det ministerium, du nu repræsenterer, vil kravle ned fra jeres observationstårne,” lyder opfordringen fra en debattør til undervisningsminister Merete Riisager (LA). –
”Mit håb her ved årsskiftet er, at du og det ministerium, du nu repræsenterer, vil kravle ned fra jeres observationstårne,” lyder opfordringen fra en debattør til undervisningsminister Merete Riisager (LA). – . Foto: Finn Frandsen/Polfoto.

PÅ TRODS AF en udtalt topstyring og embedsmandregulering af den danske folkeskole fortsætter danske lærere ufortrødent med at forme, danne, skabe og undervise med liv og sjæl for at leve op til den smukkest tænkelige formålsparagraf for den danske folkeskole: lyst til at lære, global og mellemmenneskelig forståelse og den enkeltes alsidige udvikling.

Kære Merete Riisager.

Du har selv en karrieremæssig baggrund inden for læring og pædagogik. Mit håb her ved årsskiftet er, at du og det ministerium, du nu repræsenterer, vil kravle ned fra jeres observationstårne, hvor I sidder og prøver at finde hoved og hale i læringens store mysterium på baggrund af striber af tørre tal fra Pisa, Rambøll og Deloitte. Vi, Danmarks lærere, vil jo rigtig gerne inviteres med til forhandlingsbordet, når der skal udstikkes nye regler og retningslinjer. Lad dog os om den reform, du selv tidligere har udtalt dig så kritisk om. Den har mange gode intentioner, men er indlejret i en kvælende topstyring, kontrol og regulering. Lad os om at skabe for mål med undervisningen, hvad vi i øvrigt altid har gjort. Vis lærerne den tillid at gøre os til jævnbyrdige sparringspartnere i det store skønne skoleprojekt.

Jeg er overbevist om, at det vil øge forudsætningerne for, at folkeskolereformen og inklusionsopgaven når værdigt i land. Ikke på trods af lærernes modvilje, men på grund af lærernes velvilje til at udføre deres bedste bud på en folkeskole, som vi alle kan være stolte af.

Vi vil gerne have tid og ro til at udføre vores arbejde i det nye år. Politikerne har længe forhindret os i at opfylde formålet med folkeskolen, fordi vores undervisning fragmenteres af uendelige krav om test, mål og løbende dokumentation.

Jeg og mine kolleger sparker r.. derude på folkeskolerne rundt omkring i landet. Vi er vanvittigt dygtige – ekvilibrister og alkymister, der dagligt laver guld af skrot. Skrot kommer fra forvaltningerne, i form af krav om mere for mindre... Guld er det, der fortsat bliver til ude i klasselokalerne. På trods.

I jobbet som lærer skal vi lede, fordele, samarbejde og organisere i komplekse og skiftende sammenhænge dagen igennem. Vi er professionelt i stand til at indgå i relationer, se det enkelte barn og opløse de konflikter, der opstår. Vi er fagligt velorienterede og dygtige til at skabe mulighederne for, at eleverne kan fordybe sig og udvikle færdigheder og kompetencer, så de kan gøre sig gældende på en for dem meningsfuld måde i samfundet lokalt og globalt.

Jeg har selv 50 unge mennesker i min varetægt med det formål at åbne verden for dem i relation til en række fag og vidensområder. At støtte dem i en lang dannelsesproces, som handler om at vokse op og blive menneske og medborger i et demokratisk samfund. At kende til og holde ved de værdier, der har lagt grunden til ytringsfrihed og velfærd. Jeg spiller en afgørende rolle i forbindelse med at opbygge deres tillid til, at det nytter, at man kan være med til at forandre. At man selv kan tage skeen i egen hånd, bryde grænser og nå sine mål.

Det er meningsfuldt! Så meningsfuldt. Midt i reformen, arbejdstidsforandringer og en lind strøm af direktiver fra politikere og forvaltningen, som ofte går på tværs af min i øvrigt velfungerende praksis.

Så kære Merete. Jeg vil ønske dig et godt nytår – og et stort tillykke med din nyerhvervede og betydningsfulde post som Danmarks undervisningsminister. Jeg ser på vegne af lærerne frem til en invitation til en faglig samtale om dannelse, pædagogik og læring. Om fremtiden for folkets skole.

Gitte Riishuus Jensen er folkeskolelærer.